Monday , April 15 2024

“Printul” si compania au scapat de condamnarea pentru fals privind identitatea

"Printul" Ilie Clipa

N `n dosarul `n care  “Prin]ul” Ilie Clipa – fost Chifan, Ioan Vicovan – fost Cojocaru, Gheorghe T\r=]\ – fost Apostu,  un poli]ist din H=rl\u [i alte persoane, rezultatul este nesemnificativ n Ioan Corcodel [i Damian Gheorghe Achi]ei, Gheorghe T\r=]\, Constantin Munteanu au fost absolvi]i de pedeaps\ pentru c\ a intervenit prescrip]ia `n dosarul care se t=r=ie prin parchete [i instan]e de mai bine de [ase ani n singurului condamnat, Ioan Vicovan, fost Cojocaru, i s-au trecut `n cazier trei luni de `nchisoare, cu suspendare

Tribunalul Suceava s-a pronun]at ieri `n dosarul `n care “Prin]ul”, unul dintre liderii “germani[tilor” din zona Vicov  care `n anii ’90 f\ceau regula `n Germania, a fost trimis `n judecat\ pentru fals privind identitatea, instigarea la fals intelectual, instigare la abuz `n serviciu, uz de fals.  Judec\torii suceveni au admis apelurile formulate de  Ilie Clipa- fost Chifan , zis Prin]ul (foto), Gheorghe T\r=]\ – fost Apostu,  Ioan Corcodel, Damian Gheorghe Achi]ei, Constantin Munteanu [i Ioan Vicovan, fost Cojocaru [i au dispus desfiin]area `n totalitate a sentin]a penal\ anterioar\ a Judec\toriei Suceava, desfiin]=nd-o `n totalitate. ~n rejudecare, instan]a a hot=r=t `ncetarea procesului penal ca urmare a prescrip]iei r\spunderii penale pornit `mpotriva celor enumera]i mai sus. Mai mult, cheltuielile de judecat\ au r\mas `n sarcina statului rom=n, inclusiv plata avocatului din oficiu pentru Ilie Clipa, fost Chifan, poreclit Prin]ul, care se afl\ acum `ntr-o `nchisoare din Germania unde isp\[e[te o pedeaps\ de 11 ani de `nchisoare fiind condamnat mai multe jafuri comise acolo la `nceputul acestui deceniu.
Singurul din lotul me]ionat care a primit o pedeaps\ a fost Ioan Vicovan, fost Cojocaru, care a primit pentru trecerea frauduloas\ a frontierei, trei luni de `nchisoare. {i aceast\ pedeaps\ a fost dat\ cu suspendare.
N Un dosar vechi de [ase ani, trimis `n judecat\ acum un an [i jum\tate
~n 2004, `n r=ndul anchetatorilor din  Ia[i s-a f\cut mare v=lv\ `n leg\tur\ cu o “re]ea na]ional\ de falsificatori de buletine”, av=ndu-l drept cap pe un agent de la Poli]ia din H=rh\u, pe nume Ioan Corcodel. Beneficiarii c\r]ilor de indentitate falsificate erau persoane precum Prin]ul – Chifan Clipa, T\r=]\ – Apostu, Vicovan – Cojocaru, Munteanu – R\ileanu, despre care se [tia c\ ar face parte din structuri infrac]ionale cu caracter mafiot, pe seama lor fiind puse infrac]iuni de trafic de persoane, t=lh\rii sau contraband\.
P=n\ la urm\, procurorii ie[eni l-au trimis `n judecat\ doar pe Ioan Corcodel, fost sef al Forma]iunii de Eviden]\ Informatizat\ a Popula]iei din H=rl\u. Ulterior, procurorii suceveni au preluat cazul [i extinz=ndu-l i-au trimis `n judecat\ [i pe beneficiarii serviciilor oferite de poli]istul din H=rl\u.
N 1000 de dolari pentru o nou\ identitate
Cercet\rile f\cute atunci `n dosar au scos la iveal\ faptul c\ unele documente prelucrate la forma]iunea condus\ de Ioan Corcodel erau emise pe numele unor persoane imobilizate la pat de la na[tere sau care nu au p\r\sit vreodat\ teritoriul comunelor `n care locuiesc. Beneficiarii c\r]ilor de identitate [i ulterior ale pa[apoartelor false erau infractori cunoscu]i `n ]\rile europene [i care primiser\ interdic]ie de a ie[i din Rom=nia. Pentru sume `ntre 800 [i 1.000 de dolari ei apelau la serviciile lui Corcodel pentru a ob]ine acte sub alte nume cu care s\ poat\ p\r\si ]ara. Pe parcursul cercet\rilor, procurorii au identificat 11 c\r]i de identitate care aveau datele de identificare ale unor persoane din localit\]ile Cotnari, Cepleni]a, Belcesti, B\l\[esti (judetul Galati) [i R\d\u]i (judetul Suceava), dar aveau aplicate pozele unor altor persoane. Solicitan]ii proveneau din jude]ele Suceava, Gorj [i Gala]i [i erau infractori care aveau interdic]ie de a intra `n ]\rile din spa]iul Schengen. Politistul le prelua imaginea [i `i punea apoi s\ completeze cererea de eliberare a documentului, d=ndu-le datele de identificare ale altor persoane. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …