Sunday , July 21 2024

Primele competitii nationale de parasutism la Suceava, dupa 24 de ani

În perioada 7 – 11 septembrie 2010, Aeroclubul Teritorial „Grigore Bastan” Suceava g\zduie[te trei competi]ii na]ionale de para[utism de categoria I desf\[urate sub egida Federa]iei Aeronautice Române: Campionatul Na]ional de Para[utism – Faza Finala, Cupa României – Faza Finala [i Cupa „Memorial General Grigore Ba[tan” Suceava. Concursurile sunt organizate de Aeroclubul României, în colaborare cu Prim\ria Municipiului Suceava, Consiliul Jude]ean Suceava, Prim\ria Ora[ului Salcea [i Inspectoratul [colar Suceava.
La aceste competi]ii particip\ 100 de sportivi, cu vârste cuprinse între 16 [i 45 de ani (categorii – juniori/ seniori, fete/ b\ie]i), din 16 aerocluburi din ]ar\, constitui]i în loturi jude]ene, cu licen]\ de para[utism [i experien]\ de minim 80 de salturi, calificati la fazele finale ale competitiilor nationale in urma concursurilor judetene desfasurate in aerocluburile teritoriale din tara.
Lotul jude]ului Suceava este reprezentat de 5 sportivi cu vârste între 19 [i 30 de ani.
Probele de concurs vor fi sus]inute între orele 9:30 – 13:00 si 14:00 – 19:00, în zilele precizate, în func]ie de vreme, pe Aeroportul Interna]ional Suceava, în cadrul Aeroclubului „Grigore Ba[tan” Suceava; se vor utiliza 2 Aeronave ale Aeroclubului României. Juriul competi]iei este alc\tuit din 21 de arbitri cu calific\ri na]ionale [i interna]ionale.
Suceava nu a mai g\zduit un asemenea eveniment din anul 1986, ultimul concurs de para[utism organizat fiind între participan]i din ]\rile socialiste.
În Aeroclubul Suceava se antreneaz\ 30 de sportivi la para[utism [i 30 de sportivi la planorism.
În contextul promov\rii sportului aviatic (zbor cu motor, planorism, para[utism), organizatorii î[i propun s\ câ[tige experien]\ pentru ca în anii urm\tori s\ deruleze concursuri proprii de nivel na]ional [i interna]ional îmbinate cu activit\]i turistice în Bucovina, a ar\tat comandantul Aeroclubului Suceava, Gabriel Andrei. (N.R.)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …