Wednesday , December 7 2022

Primarul Sucevei vrea clarificari de la Ministerul Educatiei privind finantarea pentru clasele pregatitoare

Prim\ria Suceava va cere Ministerului Educa]iei preciz\ri cu privire la alocarea sau nu a fondurilor necesare achizi]ion\rii de mobilier pentru s\lile de curs ale noilor clase preg\titoare. Primarul Ion Lungu a spus c\ singurele informa]ii pe care le are provin doar de la televizor, oficialii acestui minister neav=nd `nc\ vreo pozi]ie concret\ `n privin]a disponibiliz\rii sumelor cu destina]ia amintit\ iar cea mai mare problem\ este a dot\rii cu mobilier pentru c\ legea interzice Prim\riei s\ achizi]ioneze a[a ceva.
„Noi am prins bani `n buget, la `nceputul exerci]iului bugetar [i le-am dat [colilor s\ mai amenajeze o sal\ sau dou\ pentru clasele preg\titoare. Sunt, `ns\, ni[te lucruri pe care le afl\m de la televizor. Ministerul Educa]iei, fostul [i actualul ministru, spun c\ exist\ fonduri prev\zute pentru amenajarea spa]iilor, dar voi face o adres\ oficial\ `n acest sens, s\ vedem ce bani sunt prin[i la nivel de Guvern, pentru c\ aceste clase trebuie obligatoriu amenajate”, a declarat edilul [ef al Sucevei.
El a precizat c\ a[teapt\ finalizarea [i a celei de-a doua etape de `nscriere a copiilor `n clasele preg\titoare [i c\ a avut discu]ii cu directorii de [coli referitor la spa]iile necesare pentru noile clase, totodat\ comunic=ndu-i-se c\ sunt aproape 4000 de locuri neocupate la grupele preg\titoare [i clasa `nt=i. (D.P.)

Vezi si

LUNGU: Lucrările la Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” sunt finalizate și va fi inaugurată luna viitoare

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că Grădinita nr.4 de la Colegiul National ”Mihai …