Thursday , December 8 2022

Primarul Sucevei va iesi la maturat strazile

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, inten]ioneaz\ s\ merg\ personal la m\turat str\zi sau la plantat abru[ti `n cadrul programului „To]i pentru cur\]enia ora[ului”. Ion Lungu nu este la prima experien]\ de acest fel, aproape `n fiecare an el ie[ind s\ m\ture alei sau s\ participe la alte ac]iuni de salubrizare sau de `nfrumuse]are. „Poate c\ sunt unii c=rcota[i sau al]ii care vor r=de de primar, `ns\ doresc ca s\ trezesc spiritul civic”, a declarat Ion Lungu, ieri, la o [edin]\ cu mai mul]i pre[edin]i [i administratori de asocia]ii de proprietari. Primarul le-a spus acestora c\, spre deosebire de al]i ani, `n acest an nu se vor mai putea da de la Direc]ia Domeniului Public foarte mul]i arbu[ti, cantit\]ile fiind limitate [i, de asemenea, nu vor mai fi date premii asocia]iilor de proprietari. Pre[edintele asocia]iei de proprietari 23^27, Nicolae M\t\saru, i-a spus primarului c\ nu se a[teapt\ la premii, dar a sugerat ca asocia]iile de proprietari unde va fi cur\]enie mai mult\ s\ primeasc\ m\car o diplom\ din partea Prim\riei, lucru pe care primarul l-a acceptat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …