Wednesday , May 22 2024

Primarul Sucevei spune ca `ncalzirea va fi furnizata cel t=rziu din 15 octombrie

Din noiembrie, un sfert din proprietarii de locuin]e racordate la sistemul centralizat de termoficare vor putea s\ beneficieze de ajutoare de c\ldur\

Furnizarea energiei termice `n sistemul centralizat din municipiul Suceava va `ncepe, cel mai t=rziu, `n data de 15 octombrie. „Cel t=rziu `ncep=nd cu ziua de s=mb\t\ va fi furnizat\ energie termic\ `n municipiul Suceava”, a declarat primarul Ion Lungu. Potrivit acestuia, au fost discu]ii cu privire la acest aspect cu directorul SC Termica SA Suceava, Silviu Gem\nari.
Printre problemele discutate au fost [i cele legate de condi]iile meteo [i anume `n ce m\sur\ se vor `ntruni parametri ceru]i de lege `n privin]a furniz\rii energiei termice. Este vorba, mai exact, de temperaturile medii exterioare care ar trebui s\ fie c=teva nop]i, consecutiv, sub cinci grade Celsius.
Reamintim c\ `n municipiul Suceava sunt peste 24.000 de apartamente care sunt `nc\ racordate la sistemul centralizat de termoficare al Sucevei. Cu o s\pt\m=n\ `n urm\, Prim\ria Suceava a distribuit asocia]iilor de proprietari 6.000 de formulare `n baza c\rora se pot ob]ine ajutoare la `nc\lzire. Pe l=ng\ acestea, alte dou\ mii de formulare tipizate sunt destinate solicitan]ilor de ajutoare de `nc\lzire `n cazul locuin]elor unde confortul termic este asigurat cu instala]ii ce func]ioneaz\ cu gaze naturale sau cu combustibil solid, de regul\ lemne. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …