Tuesday , October 3 2023

Primarul Sucevei nu este de acord cu majorarea pretului biletelor de calatorie

N Ion Lungu a declarat c\ nu va sus]ine `n [edin]a Consiliului Local Suceava adoptarea unui proiect de hot\r=re care s\ duc\ la majorarea biletelor [i abonamentelor de c\l\torie, de[i aceast\ m\sur\ este cerut\ de SC TPL SA Suceava pentru a putea s\ `[i acopere peirderile n edilul [ef al munciipiului re[edin]\ de jude] a declarat c\ va propune o alt\ variant\ [i anume acoperirea pierderilor din bugetul local
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ nu va sus]ine cererea adresat\ Consiliului Local Suceava privind majorarea tarifelor de c\l\torie pe mijloacele de transport `n comun ale societ\]ii TPL SA. Anun]ul primarului este o confirmare a ceea ce spunea, zilele trecute, directorul SC TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, potrivit c\ruia administra]ia local\ nu ar fi de acord cu solicitarea f\cut\ privind cre[terea de la 1,5 lei la 2 lei a tarifului pentru o c\l\torie cu autobuzul. Darie Romaniuc motiva aceast\ solicitare prin faptul c\ `ncep=nd din acest an, TPL a intrat pe pierderi, acestea fiind estimate a fi `ntre patru [i cinci procente din cifra de afaceri pe anul 2010 a societ\]ii. Primarul Ion Lungu a confirmat faptul c\, `ntr-adev\r, societatea de transport `n comun ce apar]ine municipalit\]ii sucevene a intrat pe pierderi [i c\ p=n\ acum acestea s-ar ridica `n jurul a 500.000 de lei. De altfel, acesta este primul an de la `nfiin]area TPL c=nd societatea nu mai realizeaz\ nici m\car un leu profit [i trece pe pierderi. Cu toate acestea, Ion Lungu a precizat c\ varianta avansat\ de conducerea societ\]ii de transport `n comun nu este convenabil\ [i nu poate s\ accepte ca pre]ul unui bilet de c\l\torie s\ ajung\ la 2 lei iar a unui abonament lunar unic (valabil pe toate traseele din ora[ – n.red.) s\ ajung\ 60 de lei. Dat fiind faptul c\ majoritatea consilierilor locali suceveni sunt membri ai PDL iar Ion Lungu este pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a PDL, este pu]in probabil c\ solicitarea TPL SA de majorare a tarifelor de transport public de c\l\tori ar putea fi acceptat\ odat\ ce primarul s-a antepronun]at. Pe de alt\ parte, Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ solu]ia avansat\ de el [i pe care o va sus]ine `n [edin]a de joi a Consiliului Local Suceava va fi cea de suportare de la bugetul local a pierderilor `nregistrate de TPL SA. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …

No comments

  1. De ce nu se renunta la sistemul cu taxatori in autobuze ? Sa se reintroduca tonetele pentru achizitionat bilete, s-ar face economie cu munca vie. Despre automate pentru cumparat bilete la TPL Sv nu s-a auzit? Cu un sistem de control ferm si eficient si masuri economice care se impun si nu trebuie ca sucevenii sa plateasca bilete foarte scump.