Friday , December 1 2023

Primarul Sucevei face demersuri pentru accelerarea lucrarilor de consolidare a podului de la Burdujeni

N circula]ia rutier\ a fost `ntrerupt\ par]ial, `n noaptea de mar]i spre miercuri, `n zona podului de la Burdujeni pentru a se face perfor\ri la structura de rezisten]\ [i la pilonul de sus]inere fisurat

S\pt\m=na aceasta, primarul de Suceava, Ion Lungu, a avut o `ntrevedere cu directorul general al SCCF – Grup Colas, {tefan Hanganu, c\ruia i-a solicitat urgentarea lucr\rilor la consolidarea podului de peste r=ul Suceava. “Au achizi]ionat peste 200 de geocontainere care vor fi umplute cu p\m=nt [i vor fi folosite la devierea cursului r=ului Suceava. De ast\zi vor `nte]i eforturile de devierea a cursului r=ului [i am convingerea c\ p=n\ la sf=r[itul lunii vor fi finalizate `n mare lucr\rile de consolidare a pilonului fisurat”, a declarat Ion Lungu. P=n\ acum, pentru consolidarea podului de peste r=ul Suceava, care face leg\tura `ntre cartierul Burdujeni [i centrul Sucevei, au fost primi]i dou\ milioane de lei de la Guvern, `n vreme ce `nc\ un milion de lei a fost alocat de la bugetul local al Sucevei.
Pe de alt\ parte, circula]ia rutier\ a fost `ntrerupt\ par]ial, `n noaptea de mar]i spre miercuri, `n zona podului de la Burdujeni pentru a se face perfor\ri la structura de rezisten]\ [i la pilonul de sus]inere fisurat. “O parte a sensului de circula]ie spre centru a fost blocat\ pentru c\ s-a f\cut o perforare mecanic\ prin pod, prin pila avariat\, pentru a trage concluzii proiectantul c=t de tare este afectat pilonul de sus]inere. ~n aceast\ diminea]\ au fost finalizate lucr\rile, podul fiind redat `n totalitate circula]iei”, a spus primarul Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …