Wednesday , November 30 2022

Primarul Sucevei afirma din nou ca nu vor fi marite taxele si impozitele anul viitor


Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\ taxele [i impozitele locale vor r\m=ne anul viitor la acelea[i valori ca [i `n acest an iar `n [edin]a de Consiliu Local din 19 decembrie fi un proiectul `n acest sens. Ion Lungu a spus c\ la nivel na]ional nu s-a mai dat nici un act normativ `n acest sens. „Ca [i anul trecut, cei care vor achita taxele [i impozitele locale p=n\ la 31 martie 2013 vor beneficia de o reducere de 10%, valabil\ at=t pentru persoane fizice c=t [i pentru cele juridice”, a declarat primarul Sucevei.
Pe de alt\ parte, Ion Lungu a f\cut apel la suceveni dar [i la agen]ii economici s\ vin\ s\ pl\teasc\ datoriile pe care le au la bugetul local. ~n caz contrar, ei vor avea de pl\tit major\ri. ~n prezent, datoriile persoanelor fizice [i juridice la bugetul local sunt `n jur de 30 de milioane de lei.
„Gradul de `ncasare al bugetului la 30 noiembrie 2012 este de 80,4%. {tiu c\ este greu dar facem [i noi eforturi – pe de o parte nu major\m taxele [i impozitele locale iar pe de alt\ parte oferim bonifica]ii”, a mai spus Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …