Tuesday , December 5 2023

Primarul Sucevei a distribuit, ieri, ajutoare sinistratilor din Itcani

Este vorba despre materiale de construc]ii ob]inute din spornsoriz\ri de la firme care deruleaz\ diferite lucr\ri pe raza municipiului Suceava, primarul Ion Lungu ]in=nd s\ men]ioneze c\ `n continuare pentru inundarea a peste 50 de gospod\rii trebuie s\ r\spund\ Sistemul de Gospod\rire a Apelor

Primarul municipiului Suceava, Ion lungu, a vizitat, ieri, mai multe case sinistrate din cartierul I]cani cu scopul de a aduce o serie de ajutoare proprietarilor locuin]elor respective. Este vorba despre ciment, var [i pl\ci OSB, `ns\ primarul a spus c\ `n zilele urm\toare este posibil s\ mai fie date la casele particulare ce au fost afectate de deversarea necontrolat\ din acumularea Lipoveni [i alte ajutoare ce constau tot `n materiale de construc]ii. Ieri, primele ajutoare de acest fel au ajuns la familiile ale c\ror case au fost inundate din cauza celor de la Sistemul de Gospod\rire a Apelor (SGA) Suceava. La distribuirea materialelor de construc]ie au fost prezen]i primarul [i viceprimarul Sucevei, Ion Lungu, respectiv Viorel Seredenciuc. Potrivit spuselor lui Ion Lungu, primele ajutoare au constat `n 5,6 tone de ciment [i cinci tone de var, donate de firma General Construct, [i 180 de metri de pl\ci OSB, donate de firma Agacon.
Primarul a precizat c\ cimentul [i varul a fost `mp\r]it la 25 de familii ale c\ror case au fost afectate de inunda]ie, iar pl\cile au fost `mp\r]ite pentru patru case. „A[a cum am promis, am ajuns cu primele materiale de construc]ie pentru oamenii greu `ncerca]i de aici, din cartierul I]cani. Ast\zi (ieri – n.red.) este primul lot de materiale de construc]ii. Urmeaz\ `n continuare s\ aducem [i alte materiale, probabil `n cursul zilei de m=ine (ast\zi – n.red.) cherestea [i lemn. Vom mai aduce balast [i nisip, `n cantit\]ile care vor fi solicitate de c\tre cei ale c\ror case au fost afectate. Ast\zi, oamenii au nevoie de vreo doi – trei metri cubi de balast [i nisisp. Vom stabili cu ei cum s\ proced\m. probabil vom pune pe strad\ c=te o ma[in\ de nisip [i de balast iar fiecare s\ `[i ia c=t are nevoie”, a declarat Ion Lungu.
Primarul Sucevei a precizat c\ `n cursul zilei de miercuri au fost finalizate anchetele sociale la familiile afectate de deversarea apei din iazul Lipoveni, iar `n perioada urm\toare va fi stabilit\ valoarea ajutoarelor care vor fi date de prim\rie, `n urma [edin]ei Consiliului Local Suceava din data de 29 septembrie.
Pe de alt\ parte, Ion Lungu a insistat asupra faptului c\ Prim\ria nu are nicio vin\ `n ceea ce prive[te producerea inunda]iei de s\pt\m=na trecut\, dar nu vrea s\ `i abandoneze pe cet\]eni. „Prim\ria Suceava nu are nici o vin\ legat\ de acest incident regretabil, dar nu vom sta cu m=inile `n s=n. Vom face [i noi c=t putem. ~i vom desp\gubi par]ial pe ace[ti cet\]eni, pentru c\ nu se poate pune problema despre o desp\gubire integral\. {i spun acest lucru f\r\ niciun fel de acuzare: cei care au gre[it s\ pl\teasc\ iar `n m\sura `n care ace[ti oameni nu sunt mul]umi]i, au posibilitatea s\ se adreseze la Compania Apele Rom=ne, pe cale amiabil\ sau pe alte c\i, a[a cum vor considera dumnealor de cuviin]\”, a declarat Ion Lungu.
Unul dintre cet\]enii a c\ror locuin]e au fost inundate [i care a primit materiale de construc]ii a declarat c\ `n ultimii patru ani nu a v\zut nici un angajat de la SGA Suceava care s\ fi cur\]at albia p=r=ului Dragomirna, utilizat de SGA ca [i canal de deversare din acumularea Lipoveni. El a mai spus c\ aproximativ 95% dintre bunurile pe care le avea, precum [i casa `n care locuia au fost afectate `n urma inunda]iei [i a spus c\ va `ncerca s\ recupereze pagubele de la SGA.
Reamintim c\ SGA Suceava a deversat, `n cursul s\pt\m=nii trecute, o parte din apa din iazul Lipoveni, f\r\ a verifica `nainte albia p=r=ului Dragomirna, care era colmatat\ `n mai multe locuri. Din acest motiv, apa a inundat 58 de gospod\rii, 38 de case fiind afectate de viitur\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …

No comments

  1. in ce situatie se fac devarsari controlate la iazul de la lipoveni, cand sunt infiltratii, dar si cand sunt ploi mari, ceea ce nu s a intamplat acum, sau se mai fac deversari controlate cand cineva doreste sa pescuiasca, si se goleste putin iazul, ca sa fie ajutat acel pescar, de ce Asirom refuza sa plateasca , pentru ca ei stiu ce s a intamplat, de ce se implica primaria sa ajute sinistratii, cand e vina Apelor Romane, adevarul e ca un senator, care e si pocait, are titulatura de dr, povesti, pe timpul lui ceasca era un neica nimeni a vrut sa pescuiasca si baietii de la iaz sa l ajute au dat drumul la apa si s a ajuns la aceste inundatii, dl Onofrei puteti dormi noaptea? stiti ca va cam bate Dumnezeu, prietenii stiu de ce, astept noi intamplari cu pocaitul Onofrei