Monday , October 3 2022

Primarul Lungu a cerut sprijin de la Guvern pentru finantarea lucrarilor la podul de la Burdujeni

Ion Lungu este de p\rere ca situa]ia este similara cu cea existenta cu c=]iva ani în urma la podul de la I]cani care s-a reabilitat tot cu fonduri guvernamentale de altfel, majoritatea traseelor ocolitoare pentru vehiculele a c\ror masa dep\[e[te 7,5 tone include podul rutier de peste r=ul Suceava situat în zona cartierului I]cani
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca a cerut sprijin Guvernului pentru a ob]ine finan]are în vederea reabilit\rii podului de la Burdujeni, preciz=nd ca a avut o discu]ie în acest sens [i cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, c\ruia i-a cerut sprijinul pentru a putea atrage c=t mai repede fonduri guvernamentale. Primarul Ion Lungu a declarat ca în aceste zile este a[teptata vizita unor speciali[ti de la Ia[i pentru a vedea la fa]a locului care ar putea fi cele mai bune solu]ii iar din punctul s\u de vedere situa]ia este comparabila cu cea de acum c=]iva ani în urm\, înregistrata pe podul I]cani. “A[tept\m sa stabilim o strategie de interven]ie la podul dupa ce ne vom consulta cu echipa de speciali[ti formata de cadre universitare. Noi am mai avut, la Suceava, cu ani în urm\, o astfel de problema la podul de la I]cani, ba poate chiar mai grava era situa]ia atunci. Vom aduce la cuno[tin]a Guvernului aceasta situa]ie pentru a vedea ce solu]ii g\sim”, a declarat primarul Ion Lungu.
Potrivit acestuia, traficul greu va fi redirec]ionat în principal pe strada Gheorghe Doja [i pe podul de la I]cani. Primarul a precizat ca toate vehiculele cu o masa mai mare de 7,5 tone nu vor mai avea voie sa circule pe podul rutier de la Burdujeni, cu excep]ia autobuzelor TPL. De altfel, Poli]ia a comunicat, în cursul zilei de ieri, ca restric]ionarea traficului greu pe podul de peste r=ul Suceava de l=nga Bazar, dispusa de luni sear\, dupa ce s-a constatat ca structura de rezisten]a a unuia dintre piloni este afectat\, a impus g\sirea a patru rute ocolitoare pentru [oferii cu ma[ini mai mari de 7,5 tone care vin dinspre F\lticeni, Siret, Boto[ani [i Dorohoi. Astfel, pentru [oferii care vin dinspre F\lticeni ruta ocolitoare este încep=nd cu strada Sofia Vicoveanca – Calea Obcinilor – Bulevardul Acad. Vasile Grecu –DC 74 din {cheia – strada Grigore Alexandru Ghica – Gheorghe Doja – Calea Burdujeni – Cuza Voda – Salcea. Dinspre Siret ruta ocolitoare începe de pe strada Gheorghe Doja, continua cu Calea Burdujeni – Cuza Voda – Salcea. Pentru cei care vin dinspre Boto[ani, ruta ocolitoare începe de la ie[irea din Burdujeni spre Salcea, continua pe strada Cuza Vod\, apoi pe Calea Burdujeni, Gheorghe Doja, Grigore Alexandru Ghica, DC 74 din {cheia, Bulevardul Acad. Vasile Grecu [i se încheie pe strada Sofia Vicoveanca.  Dinspre Dorohoi, ruta ocolitoare începe cu Calea Burdujeni, continua pe Gheorghe Doja, apoi pe Grigore Alexandru Ghica, DC 74, Bulevardul Acad. Vasile Grecu [i apoi pe strada Sofia Vicoveanca. Agen]ii de poli]ie vor proceda la dirijarea traficului greu pe rutele ocolitoare precizate mai sus. (Dan PRICOPE)

Vezi si

USV va marca deschiderea anului universitar 2022-2023 cu un concert susținut de DJ Grim Ex

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al …