Monday , March 4 2024

Primarul Lungu a cerut sprijin de la Guvern pentru finantarea lucrarilor la podul de la Burdujeni

Ion Lungu este de p\rere ca situa]ia este similara cu cea existenta cu c=]iva ani în urma la podul de la I]cani care s-a reabilitat tot cu fonduri guvernamentale de altfel, majoritatea traseelor ocolitoare pentru vehiculele a c\ror masa dep\[e[te 7,5 tone include podul rutier de peste r=ul Suceava situat în zona cartierului I]cani
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat ca a cerut sprijin Guvernului pentru a ob]ine finan]are în vederea reabilit\rii podului de la Burdujeni, preciz=nd ca a avut o discu]ie în acest sens [i cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, c\ruia i-a cerut sprijinul pentru a putea atrage c=t mai repede fonduri guvernamentale. Primarul Ion Lungu a declarat ca în aceste zile este a[teptata vizita unor speciali[ti de la Ia[i pentru a vedea la fa]a locului care ar putea fi cele mai bune solu]ii iar din punctul s\u de vedere situa]ia este comparabila cu cea de acum c=]iva ani în urm\, înregistrata pe podul I]cani. “A[tept\m sa stabilim o strategie de interven]ie la podul dupa ce ne vom consulta cu echipa de speciali[ti formata de cadre universitare. Noi am mai avut, la Suceava, cu ani în urm\, o astfel de problema la podul de la I]cani, ba poate chiar mai grava era situa]ia atunci. Vom aduce la cuno[tin]a Guvernului aceasta situa]ie pentru a vedea ce solu]ii g\sim”, a declarat primarul Ion Lungu.
Potrivit acestuia, traficul greu va fi redirec]ionat în principal pe strada Gheorghe Doja [i pe podul de la I]cani. Primarul a precizat ca toate vehiculele cu o masa mai mare de 7,5 tone nu vor mai avea voie sa circule pe podul rutier de la Burdujeni, cu excep]ia autobuzelor TPL. De altfel, Poli]ia a comunicat, în cursul zilei de ieri, ca restric]ionarea traficului greu pe podul de peste r=ul Suceava de l=nga Bazar, dispusa de luni sear\, dupa ce s-a constatat ca structura de rezisten]a a unuia dintre piloni este afectat\, a impus g\sirea a patru rute ocolitoare pentru [oferii cu ma[ini mai mari de 7,5 tone care vin dinspre F\lticeni, Siret, Boto[ani [i Dorohoi. Astfel, pentru [oferii care vin dinspre F\lticeni ruta ocolitoare este încep=nd cu strada Sofia Vicoveanca – Calea Obcinilor – Bulevardul Acad. Vasile Grecu –DC 74 din {cheia – strada Grigore Alexandru Ghica – Gheorghe Doja – Calea Burdujeni – Cuza Voda – Salcea. Dinspre Siret ruta ocolitoare începe de pe strada Gheorghe Doja, continua cu Calea Burdujeni – Cuza Voda – Salcea. Pentru cei care vin dinspre Boto[ani, ruta ocolitoare începe de la ie[irea din Burdujeni spre Salcea, continua pe strada Cuza Vod\, apoi pe Calea Burdujeni, Gheorghe Doja, Grigore Alexandru Ghica, DC 74 din {cheia, Bulevardul Acad. Vasile Grecu [i se încheie pe strada Sofia Vicoveanca.  Dinspre Dorohoi, ruta ocolitoare începe cu Calea Burdujeni, continua pe Gheorghe Doja, apoi pe Grigore Alexandru Ghica, DC 74, Bulevardul Acad. Vasile Grecu [i apoi pe strada Sofia Vicoveanca. Agen]ii de poli]ie vor proceda la dirijarea traficului greu pe rutele ocolitoare precizate mai sus. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …