Wednesday , November 30 2022

Primarul Lungu sustine ca nu pot fi facute parcari supraterane in centrul Sucevei

Ion Lungu spune ca aceasta lucrare este una meticuloasa si ca presupune un grad ridicat de dificultate, dar ca muncitorii vor incerca sa deranjeze cat mai putini locuitori din zona centrala
N Ion Lungu se scuz\ anticipat pentru deranjul provocat de lucr\rile edilitare din centrul ora[ului, pentru cele dou\ parc\ri subterane
Proiectul “Parcaje subterane” se afl\ pe lista de priorit\]i a Prim\riei. Astfel, ieri, `n jurul pr=nzului, primarul Ion Lungu a avut un comandament cu constuctorii de la Bucure[ti  [i cu reprezentan]ii Prim\riei privind demararea proiectului “Parcaje subterane” care, `n fapt, a fost demarat prin lucr\rile de preg\tire a terenului, prin mutarea mobilierului urban [i a arbu[tilor de pe esplanada Casei de Cultur\. Primarul Ion Lungu [i-a cerut, anticipat, scuze fa]\ de locuitorii din municipiul Suceava pentru deranjul care va fi cauzat `n centrul ora[ului datorit\ construirii acestor parc\ri subterane. “Ini]ial am vrut s\ facem parcaje supraterane, dar nu am avut posibilitatea din punct de vedere urbanistic. Am vrut s\ facem o parcare suprateran\ `n zona magazinului “Bucovina” [i p=n\ la BRD, dar nu s-a putut construi acolo din punct de vedere urbanistic. A[adar, singura modalitate de a avea un spa]iu de promenad\ `n ora[ul Suceava este de a face aceste parcaje subterane”, a opinat primarul Ion Lungu. Tot primarul Ion Lungu spune c\ aceast\ lucrare este una meticuloas\ [i c\ presupune un grad ridicat de dificultate, dar c\ muncitorii vor `ncerca s\ deranjeze c=t mai pu]ini locuitori din zona central\.
Construirea acestor parcaje subterane este necesar\ `n Suceava, a[a cum sus]ine primarul Ion Lungu, de[i aceste lucr\ri vor fi de mare anvergur\ [i vor presupune, pe de o parte, un timp mai `ndelungat, estimat la 33 de luni, [i un disconfort, pe de alt\ parte, cauzat locuitorilor din centrul Sucevei. (Iuliana ILCU)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …

No comments

  1. Nustiu cum ma cheama :))

    Am nevoie pt o lucrare .