Wednesday , December 7 2022

Primarul Lungu sprijina directionarea a 2% din impozitul pe venit catre SMURD

N din banii colecta]i s-ar putea achizi]iona o aeronav\ pentru interven]ie `n caz de urgen]\

Primarul Ion Lungu a declarat ieri c\ sprijin\ at=t personal, c=t [i oficial direc]ionarea celor 2% din impozitul pe venit c\tre „Funda]ia pentru SMURD”. Bugetul care va fi direc]ionat `n acest mod de c\tre locuitorii ora[ului care vor opta pentru aceast\ variant\ va fi utilizat pentru achizi]ionarea unui avion de interven]ie, aeronav\ care va fi folosit\ `n zboruri interne de salvare [i `n deplasarea cazurilor critice c\tre alte unit\]i medicale din ]ar\, dotate cu aparatura [i personalul necesare interven]iilor foarte complicate.
Prim\ria municipiului Suceava, `n parteneriat cu Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, va sprijini direc]ionarea procentelor din impozitul pe venit prin distribuirea de pliante [i de afi[e informative `n locuri publice, institu]ii [i mijloace de transport public. Primarul Ion Lungu, care el `nsu[i va direc]iona cei 2% din impozitul pe venitul s\u c\tre „Funda]ia pentru SMURD”, recomand\ tuturor angaja]ilor din jude]ul Suceava s\ r\spund\ pozitiv acestei `ncuraj\ri. Existen]a unui avion SMURD ar putea reduce costurile pe care Funda]ia le achit\ pentru `nchirierea aeronavelor de la o companie de transport aerian specializat\ `n deservirea cazurilor de urgen]\, pentru un num\r limitat de zboruri, [i ar cre[te calitatea serviciului medical de urgen]\ din Rom=nia, deci, implicit calitatea vie]ii cet\]enilor. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Daniel Cadariu, ministrul Turismului, îi îndeamnă pe români să nu mai meargă la schi în Austria. ”Sunt țări unde condițiile ar putea fi chiar și mai bune”  

Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat la Digi24 că numărul românilor care merg anual …