Wednesday , November 29 2023

Primarul Lungu ii invita pe suceveni sa participe in numar mare la Revelionul in aer liber din centrul orasului

N petrecerea `n aer liber va avea loc pe esplanada Casei de Cultur\, costurile pe care le va suporta bugetul local vor fi de 50.000 de lei n unul dintre punctele de interes ale Revelionului, la Suceava, va fi concertul trupei Hi-Q, primarul Ion Lungu fiind de p\rere c\ recitalul ce va fi sus]inut de aceast\ forma]ie, dup\ ce s-a reunit, va fi unul pe placul sucevenilor n la ora 00.00 sucevenii vor putea admira un foc de artificii

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a lansat, ieri, un apel cet\]enilor de a participa `n num\r c=t mai mare la peterecerea organizat\ `n centrul ora[ului de Revelion. Intrat\ `n tradi]ia manifest\rilor publice organizate de municipalitate, aceast\ petrecere va fi organizat\, ca [i `n anii precenden]i, cu costuri modeste dat fiind situa]ia financiar\ [i economic\ mai dificil\. Cu toate acestea, primarul Ion Lungu a spus c\ momentele artistice nu vor lipsi [i se va `ncerca satisfacerea gusturilor unei game c=t mai largi de public, de la muzic\ folcloric\ la cea rock sau u[oar\. O constant\ a acestei petrecerei de Revelion `n aer liber este c\ mai to]i arti[tii ce vor concerta la Suceava vor fi de pe plan local.
Cu alte cuvinte, [i de aceast\ dat\ Prim\ria Suceava va `ncerca s\ serbeze, trecerea dintre ani, nu f\r\ fast, ci din contr\, cu bucurie. ~n centrul municipiului Suceava vor r\suna c=ntecele soli[tilor [i trupelor consacrate, `ndeosebi a celor de pe plan local. Un element interesant de Revelion, la Suceava, va fi concertul trupei Hi-Q, primarul Ion Lungu fiind de p\rere c\ recitalul ce va fi sus]inut de aceast\ forma]ie dup\ ce s-a reunit va fi unul pe placul sucevenilor.
Concertul care va fi sus]inut `n seara zilei de 31 decembrie 2010, are urm\torul program: ora 21.00-21.20 – Feavers, ora 21.20-21.35 – Angelica Flutur, ora 21.35-22.00 – Marius Zg=ianu, ora 22.00-22.15 – Odyssey, ora 22.15-22.30 – Dana D\ncil\, ora 22.30-22.45 – Sorin Filip, ora 22.45-23.30 – Hi-Q, ora 23.30-23.50 – Gheorghe Fini[. Distrac]ia continu\ [i dup\ trecerea `n Noul An, 2011, dup\ ce la cump\na dintre ani va fi organizat un foc de artificii, al\turi de: ora 00.15-00.40 – C\lin Br\teanu, ora 00.40-01.00 – Intensive, ora 01.00-01.30 – Gheorghi]\ Rotaru, ora 01.30-01.45 – Alexandru Recolciuc. Men]ion\m c\ la cump\na dintre ani va fi un recital al interpretei de muzic\ popular\ Cristina Gheorghiu, ce va `ncepe la ora 23.50 [i se va termina la ora 00.15. (Dan PRICOPE)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …