Tuesday , September 27 2022

Primarul Lungu face apel la suceveni sa participe activ la recensamant

Ion Lungu a recomandat sucevenilor s\-i primeasc\ pe recenzori, `n caz contrar risc=nd sanc]iuni contraven]ionale n “Asigur cet\]enii c\ datele vor fi confiden]iale”, a declarat primarul
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\, `n timpul desf\[ur\rii recens\m=ntului popula]iei [i al locuin]elor (RPL), recenzorii vor putea circula gratuit cu mijloacele de transport `n comun ale SC TPL SA. „Am dat o dispozi]ie de primar prin care, `n perioada recens\m=ntului, aceste persoane vor putea circula gratuit pe mijloacele de transport `n comun ale TPL, pentru c\ au mult de umblat prin ora[”, a declarat, ieri, Ion Lungu.
El a ]inut c\ remarce c\ Suceava are 520 de recenzori [i c\, spre deosebire de alte ora[e din ]ar\, nu au fost dificult\]i cu recrutarea acestora. RPL va avea loc `n perioada 20 – 31 octombrie 2011, opera]iunea statistic\ av=nd loc la intervale de zece ani, culeg=ndu-se informa]ii `n scopul declarat al planific\rii [i al implement\rii politicilor economice [i sociale de dezvoltare la nivel na]ional [i local.
Ion Lungu a recomandat sucevenilor s\ primeasc\ pe recenzori, `n caz contrar ace[tia risc=nd sanc]iuni contraven]ionale. „~n m\sura `n care nu au fost vizita]i, locuitorii Sucevei sunt obliga]i, conform legii, s\ se prezinte la Prim\rie, pentru a oferi respectivele date”, a explicat primarul Ion Lungu.
Totodat\, el a f\cut apel la popula]ie s\ participe la RPL. „Fac apel la suceveni s\ participe activ la recens\m=nt. Asigur cet\]enii c\ datele vor fi confiden]iale”, a declarat Ion Lungu. El a ]inut s\ men]ioneze c\ persoanele care vor refuza s\ r\spund\ `ntreb\rilor recenzorilor sau care ofer\ date eronate ori incomplete risc\ amenzi cuprinse `ntre 1.500 [i 4.500 de lei [i a precizat c\ [i utilizarea datelor `n alte scopuri dec=t cele pur statistice este sanc]ionat\ drastic. (D.P.)

Vezi si

O femeie din Ipotești, grav rănită într-un accident în Bulgaria, are nevoie de proteze pentru a putea merge și a-și crește fetița în vârstă de patru ani

Intreaga familie a trecut printr-un crunt accident de circulație, în Bulgaria, în timp ce voiau …