Wednesday , December 7 2022

Primarul Lungu afirma din nou ca pretul gigacaloriei nu va fi majorat

Primarul Sucevei spune ca a discutat, la finele saptam=nii trecute, la Bucuresti, cu mai multi oficiali guvernamentali `n legatura cu termoficarea centralizata [i a declarat ca se contureaza tot mai mult ideea ca `ncalzirea sa fie furnizata din CET si iarna viitoare

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, a avut discu]ii cu privire la viitorul termofic\rii centralizate cu premierul Emil Boc [i cu ministrul Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, ace[tia spun=ndu-i c\ se caut\ solu]ii pentru ca pre]ul energiei termice s\ nu creasc\. Ion Lungu a declarat c\ a vorbit cu cei doi [i cu subsecretarul de stat `n Ministerul Administra]iei [i Internelor, Liviu Gr\dinaru la Conven]ia Na]ional\ a PDL, unde Ion Lungu a participat `n calitate de pre[edinte al Organiza]iei Municipale Suceava a PDL.
Primarul Sucevei a dat din nou asigur\ri c\ facturile la `nc\lzire nu vor fi majorate. El a declarat c\, indiferent de „sacrificiile” pe care va trebui s\ le fac\ municipalitatea, pre]ul pe care popula]ia `l pl\te[te pentru o gigacalorie nu va fi scumpit.
Totodat\, `n cursul acestei s\pt\m=ni se va stabili [i strategia de func]ionare a societ\]ii sucevene de termoficare pentru iarna 2011 – 2012. Ion Lungu a preizat c\, cel mai probabil, va func]iona actuala central\ electric\ de termoficare (CET) ce produce energie electric\ [i termic\ pe baz\ de huil\ energetic\. Primarul a mai precizat c\ se vor c\uta modalit\]i de sus]inere a montajului financiar `n vederea achizi]ion\rii de combustibil pentru `nc\lzirea Sucevei. Directorul de marketing al SC Termica SA Suceava a declarat c\ se are `n vedere demararea unor proceduri de achizi]ie a unei cantit\]i de huil\, cel mai probabil fiind vorba de o cantitate situat\ `n jurul a 140.000 de tone. (D.P.)

Vezi si

Conflict la Școala Gimnazială Zamostea. Directoarea a chemat Poliția în ajutor, iar o profesoară Ambulanța

Disensiunile dintre corpul profesoral și directoarea școlii din Zamostea mocnesc de ceva timp, iar la …

No comments

  1. Ginditi in persdpectiva, nu va grabiti ca dupa aceea sa va para rau !
    Nu desfiintati CET-ul actual pe carbune, este o instalatie care trebuie modernizata, actualizata, cine stie pe viitor ce se poate intimpla!?:::