Wednesday , November 30 2022

Primarul Lungu a maturat strazile din cartierul Tineretii

Pentru al optulea an consecutiv, `n municipiul Suceava s-a demarat campania de cur\]enie „To]i pentru cur\]enia ora[ului” n liderii PNL [i PSD au venit s\ m\ture [i ei, primarul spun=nd, `n glum\, c\ „i-au furat patentul”, dar invit=ndu-i s\ m\ture `n fiecare an, nu doar `naintea campaniei electorale
Pentru al optulea an consecutiv, `n municipiul Suceava, s-a demarat campania de cur\]enie „To]i pentru cur\]enia ora[ului”, ocazie cu care de fiecare dat\ primarul Ion Lungu iese la cur\]enie `n ora[, d=nd cu m\tura prin diferite zone ale ora[ului. Ieri, Ion Lungu, consecvent obiceiului s\u, a m\turat pe str\zile din cartierul Tinere]ii, situat la ie[irea din Suceava spre Boto[ani. „~n fiecare an am participat la aceast\ campanie, totdeauna am vrut s\ dau un exemplu de spirit civic, `n ideea ca un num\r c=t mai mare de cet\]eni s\ participle la campania de cur\]enie. M\ a[teptam s\ fie mai mul]i cet\]eni din cartier prezen]i aici, dar discut=nd cu o parte dintre ei, am `n]eles c\ cei mai mul]i sunt la serviciu. Am s\ revin [i s=mb\t\ `n acest cartier, pentru c\ este foarte mult de lucru aici”, a declarat primareul Ion Lungu. Men]ion\m c\ acest cartier este unul doar de case, ridicate pe dealul M\n\stirii, imediat dup\ sta]ia OMV de la ie[irea din Burdujeni spre Salcea, de c\tre tinerii care au primit `n folosin]\ gratuit\, de la Prim\ria Suceava, parcele de trei ari pentru a ridica o cas\. Dup\ eforturi prelungite, de la bugetul local s-au alocat fonduri pentru a se moderniza str\zile din zona respectiv\, a se pune utilit\]i [i o re]ea nou\ de iluminat public, cre=nd noaptea o imagine panoramic\ pl\cut\ asupra zonei respective. O mare parte din case au fost finalizate, altele se afl\ `n diverse stadii ale construc]iei. „S-a f\cut un cartier frumos, Prim\ria a f\cut un efort deosebit, `n primul rand prin darea `n folosin]\ a terenului de aici, de 300 de mp, prin aducerea utilit\]ilor – ap\, canalizare, iluminat public [i asfaltare. Sunt bani prin[i `n buget, aproximativ 10 miliarde de lei vechi, pentru continuarea lucr\rilor de asfaltare `n cartier. Lucr\rile vor demara dup\ s\rb\torile de Pa[ti, atunci c=nd vremea ne va permite, s\ putem face lucr\ri de calitate”, a mai spus Ion Lungu. La ac]iunea de ieri de cur\]enie au participat [i angaja]i ai firmelor de salubrizare Rosal [i Diasil, chiar [i patronul acesteia din urm\, Anton Curelaru. Pe de alt\ parte, probabil din dorin]a de a mai c=[tiga la capitolul imagine, liderii jude]eni ai PSD [i PNL, C\t\lin Nechifor [i {tefan Alexandru B\i[anu, au venit cu ceva timp `naintea primarului [i au dat cu m\tura pe l=ng\ c=teva str\du]e din zona respectiv\, d=nd [i ei interviuri, al fel ca primarul iar dup\ c=teva minute au plecat. ~ntrebat cu privire la aceast\ situa]ie, primarul a declarat c\ le mul]ume[te [i c\, indiferent de rezultatul alegerilor, `i va a[teapta [i prim\vara viitoare la dat cu m\tura, nu doar `n perioada precampaniei electorale, declar=nd `n glum\ despre cei doi c\ „i-au furat patentul”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …

No comments

  1. Cine n-ar vrea sa dea cu matura o ora si dupa aia sa dea iama prin conturile agentilor economici care au lucrari locale . Vrei o lucrare , misti din urechi , vrei sa-ti incasezi banii munciti , sa zicem corect , iarasi trebuie sa dai din urechi . Ce-i drept , in ultimul timp mai cu perdea dar baietii destepti au gasit perdeaua austriaca si elvetiana . Acolo , urechile celor cu ochi albastri nu bat .