Sunday , March 3 2024

Primarii localitatilor strabatute de DN17 se vor intalni la Tihuta pentru o strategie turistica

N potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, autorit\]ile locale [i jude]ene din Suceava, Cluj [i Bistri]a – N\s\ud vor s\ fac\ din DN17 o magistral\ turistic\

Autorit\]i jude]ene [i locale din jude]ele Suceava, Bistri]a N\s\ud [i Cluj vor inaugura `mpreun\ lucr\rile de modernizare a drumului european E 576 (DN17) Suceava – Cluj Napoca [i urmeaz\ s\ stabileasc\ [i modul de promovare a turismului pe aceast\ rut\, a declarat, vineri, pre[edintele CJ Suceava. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ modernizarea drumului european E 576, Suceava – Cluj Napoca, va fi finalizat\ `n dou\ sau trei s\pt\m=ni. „~n dou\ – trei s\pt\m=ni vom putea spune c\ e gata modernizarea traseului Suceava – Cluj Napoca”, a spus Flutur, care a men]ionat c\ `n prezent se lucreaz\ la marcaje. El a ar\tat c\ inaugurarea acestui drum va fi f\cut\ `n prezen]a primarilor localit\]ilor riverane drumului [i a conducerilor consiliilor jude]ene din Suceava, Bistri]a N\s\ud [i Cluj. „Ne vom `nt=lni to]i `n Pasul Tihu]a [i vom discuta un concept ca aceast\ [osea a Nordului s\ fie magistral\ turistic\”, a spus Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, `nt=lnirea primarilor [i a [efilor administra]iilor jude]ene nu se va face la hotelul Dracula, ci se va face `n zona de la Tihu]a unde CJ Bistri]a – N\s\ud a amplasat o cruce, mai sus de m\n\stirea de la Piatra F=nt=nele. El a ar\tat c\ toate localit\]ile care sunt str\b\tute de aceast\ [osea au ce prezenta turi[tilor [i c\ acesta face leg\tura cu m\n\stirile monument istoric din Bucovina, dar [i cu rezerva]ii ca Rodna sau C\limani. “{i jude]ul Suceava, [i jude]ul Cluj, [i jude]ul Bistri]a N\s\ud au destule de oferit”, a spus Flutur. Lucr\rile de modernizare a drumului european E 576, Suceava – Cluj Napoca, au `nceput `n 2004. Proiectul a fost finan]at de Banca European\ de Investi]ii [i Guvern. Contractul face parte din etapa a IV a programului de modernizare a drumurilor na]ionale, `n cadrul c\reia au fost cuprin[i pentru reabilitare aproximativ 390 de kilometri de [osea. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Dorim să extindem, gradual, programul PNL «Masă sănătoasă» la toți copiii din România. Investiții de peste 100 de milioane de euro în modernizarea școlilor sucevene

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, duminică, 3 martie 2024, că  programul „Masă …