Thursday , December 8 2022

Primarii localitatilor strabatute de DN17 se vor intalni la Tihuta pentru o strategie turistica

N potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, autorit\]ile locale [i jude]ene din Suceava, Cluj [i Bistri]a – N\s\ud vor s\ fac\ din DN17 o magistral\ turistic\

Autorit\]i jude]ene [i locale din jude]ele Suceava, Bistri]a N\s\ud [i Cluj vor inaugura `mpreun\ lucr\rile de modernizare a drumului european E 576 (DN17) Suceava – Cluj Napoca [i urmeaz\ s\ stabileasc\ [i modul de promovare a turismului pe aceast\ rut\, a declarat, vineri, pre[edintele CJ Suceava. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ modernizarea drumului european E 576, Suceava – Cluj Napoca, va fi finalizat\ `n dou\ sau trei s\pt\m=ni. „~n dou\ – trei s\pt\m=ni vom putea spune c\ e gata modernizarea traseului Suceava – Cluj Napoca”, a spus Flutur, care a men]ionat c\ `n prezent se lucreaz\ la marcaje. El a ar\tat c\ inaugurarea acestui drum va fi f\cut\ `n prezen]a primarilor localit\]ilor riverane drumului [i a conducerilor consiliilor jude]ene din Suceava, Bistri]a N\s\ud [i Cluj. „Ne vom `nt=lni to]i `n Pasul Tihu]a [i vom discuta un concept ca aceast\ [osea a Nordului s\ fie magistral\ turistic\”, a spus Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, `nt=lnirea primarilor [i a [efilor administra]iilor jude]ene nu se va face la hotelul Dracula, ci se va face `n zona de la Tihu]a unde CJ Bistri]a – N\s\ud a amplasat o cruce, mai sus de m\n\stirea de la Piatra F=nt=nele. El a ar\tat c\ toate localit\]ile care sunt str\b\tute de aceast\ [osea au ce prezenta turi[tilor [i c\ acesta face leg\tura cu m\n\stirile monument istoric din Bucovina, dar [i cu rezerva]ii ca Rodna sau C\limani. “{i jude]ul Suceava, [i jude]ul Cluj, [i jude]ul Bistri]a N\s\ud au destule de oferit”, a spus Flutur. Lucr\rile de modernizare a drumului european E 576, Suceava – Cluj Napoca, au `nceput `n 2004. Proiectul a fost finan]at de Banca European\ de Investi]ii [i Guvern. Contractul face parte din etapa a IV a programului de modernizare a drumurilor na]ionale, `n cadrul c\reia au fost cuprin[i pentru reabilitare aproximativ 390 de kilometri de [osea. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …