Thursday , March 30 2023

Primăria Sucevița s-a trezit cu o gaură la buget de peste 319.000 lei, după ce a “uitat” ani de zile să ceară impozitele pentru Hotelul “Sofia”

La sfârșitul anului trecut, după ce firma SEMTUR, fosta proprietară a Hotelului “Sofia”, intrase deja în faliment, Primăria Sucevița a depus o cerere de creanță, din care i se admite doar suma de 319,140 lei. Suma este aferentă  impozitelor locale pe clădiri din perioada celor mai bine de patru ani în care firma respectivă s-a aflat în insolvență. Deși  legea îi permitea Primăriei solicitarea și achitarea acestor impozite cu prioritate în perioada în care firma se afla în insolvență, putând solicita chiar falimentul în tot acest timp, cererea  a apărut abia după ce în patrimoniul SEMTUR nu a mai rămas aproape nimic, după ce Hotelul “Sofia” a fost vândut, fiind puțin probabil ca Primăria Sucevița să mai poată recupera ceva din această sumă 

Falimentul declarat anul trecut al firmei SEMTUR, fosta proprietară a Hotelului “Sofia” din Sucevița, a lăsat în urmă și o gaură de peste 319.000 lei în bugetul Primăriei Sucevița. Conform mai multor documente aflate în posesia redacției, se pare că dând dovadă de multă înțelegere sau neatenție, Primăria Sucevița nu a calculat impozitele pe clădiri datorate de SEMTUR în perioada în care firma s-a aflat în insolvență, până la vânzarea propriu-zisă a hotelului “Sofia”.

Astfel, Primăria Sucevița s-a înscris în tabelul de creanțe al SC SEMTUR SRL, intrată în insolvență, în data de 28.04.2014,  cu 668.099 lei , conform tabelului preli­minar al creanțelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) nr. 11813/20.06.2014 cu titlu de creanțe bugetare.

Pe 06.04.2015, prin sentința 322, Tribunalul Suceava aprobă planul de reorganizare al SC SEMTUR prin care urmează să se achite 82,32% din totalul înscris în tabel, adică 550.000 lei  (conform BPI  7137/21.04.2015)

În BPI 16052/06.09.2016 apare raportul administratorului judiciar cu privire la vînzarea obiectivului turistic deținut de SEMTUR (hotel Sofia) din Sucevița, către firma IOSIMAR cu suma de 5.012.410 lei din care s-au achitat (INTEGRAL) cuantumul creanțelor “bugetare”.

SEMTUR, după vînzarea Hotelului “Sofia”, a intrat în faliment pe 05.10.2018, după cum se arată în BPI 20689/01.11.2018.

Abia după declararea falimentului SEMTUR, Primăria Sucevița se trezește din letargie și depune o nouă  cerere de creanță de 651,372 lei, din care i se admit doar 319,140 lei, restul de 332.232 lei i se ­res­pinge ca fiind “calculată nejustificat. Impozit calculat ulterior vînzării imobilului proprietatea ­de­bitoarei” –  (conform tabelului suplimentar al creanțelor publicat în BPI 24216/19.12.2018)

Facsimil după Buletinul Procedurilor de Insolvență nr 24216/19.12.2018, în care este menționat faptul că Primăria Sucevița a depus o nouă  cerere de creanță de 651,372 lei, din care i se admit doar 319,140 lei, restul de 332.232 lei i se respinge ca fiind “calculată nejustificat. Impozit calculat ulterior vînzării imobilului proprietatea debitoarei”

Ce e cu acești 319.140 lei, din moment ce ni s-a spus că din vânzarea hotelului “Sofia” s-au achitat integral creanțele bugetare? Răspunsul îl găsim în legea insolvenței la art. 3 alin. 18  care spune: “Tabelul suplimentar cuprinde toate creanțele născute după dată deschiderii procedurii generale și pâna la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât și suma acceptată și rangul de preferință”.

Deci, suma de 319,140 lei este aferentă  impozitelor locale pe clădiri din perioada anilor de insolvență ai SC SEMTUR SRL, până la vânzarea Hotelului “Sofia”.

Astfel i se poate imputa Primăriei Sucevița  faptul că nu a calculat aceste impozite deloc în perioada de insolvență, nu a cerut achitarea lor cu prioritate, deși avea text de lege explicit care îi dă acest drept: “Art 64, alin 6, din Legea insolvenței – “Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masă credală. Prevederea se aplică în mod ­cores­punzător pentru creanțele născute în procedura de faliment”, mai ales că în textul planului  de reorganizare la cap 6,11 – Plata obligațiilor bugetare – admi­nistratorul judiciar spune și judecătorul sindic confirmă prin hotărîre judecătorească, că “Obligațiile ipotecare și bugetare se vor achita conform creanțelor înscrise în tabelul creditorilor, calcului sumelor suplimentare, și legii speciale în materie”.

Primăria Sucevița putea oricând să ceară intrarea în faliment a SEMTUR pentru neplata impozitelor locale, dar nu este clar care au fost motivele  pentru care conducerea Primăriei a preferat să rămână cu această gaură în buget.

Cert este că firma IOSIMAR nu a mai fost nevoită să achite la cumpărarea hotelului   diferența de impozite locale pentru a finaliza tranzacția, Primăria Sucevița rămânând cu  o pierdere netă de 319.140 lei, sumă foarte mare pentru bugetul unei comune, oricât ar fi ea de înstărită. (O.S.)

Vezi si

Pe 2 aprilie, de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, clădirea Primăriei Suceava va fi iluminată în albastru

Studenți ai specializării Asistență Socială, anul II, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) care își …

4 comments

  1. Dacă am fi toți corecți cu datoriile față de instituțiile statului Primăria Sucevita nu ar întâmpina aceste probleme. Nici noi cetățenii nu suntem la zi cu impozitul.

  2. Dacă am fi toți corecți cu datoriile față de instituțiile statului Primăria Sucevita nu ar întâmpina aceste probleme.

  3. Întrebare este cât a luat șpagă primarul din Sucevița, ca să treacă cu vederea neplata acestor impozite?

  4. sa o ia de la primar.