Friday , February 3 2023

Primaria Suceava vrea sa stranga sapte milioane de lei dupa majorarea taxei de salubrizare

N de altfel, odat\ cu majorarea cu 60% a cuantumului taxei pe persoane fizice, a fost schimbat\ [i denumirea taxei, care se va numi, `ncep=nd din 2011, “tax\ de ecologizare” n primarul Ion Lungu a insistat [i asupra faptului c\ [i dup\ cre[terea de la 2,5 lei la 4 lei de persoan\ pe lun\, Suceava are taxa de salubritate cea mai mic\ din ]ar\, la Boto[ani aceasta fiind de 5 lei, la Arad – de 6 lei, la Oradea [i Satu Mare – de 8 lei

Consiliul Local Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri, Regulamentul privind modalitatea de `ncasare a taxei de ecologizare, prilej cu care aceasta a fost majorat\ cu peste 60%. Prim\ria municipiului Suceava sper\ s\ adune, anul viitor, de la 6.392 de agen]i economici, 51 de institu]ii publice [i 94.447 de persoane fizice suma de circa 6,9 milioane de lei `n contul taxei de ecologizare. Taxa de ecologizare este denumirea pe care taxa de salubrizare o va avea din anul 2011 [i `n baza careia persoanele fizice vor trebui s\ pl\teasc\ 4 lei `n loc de 2,5 lei de persoan\, `n fiecare lun\.
5,15 milioane le vor fi date firmei Rosal Grup, pentru colectarea, transportul [i depozitarea de[eurilor. Alte 1,38 de milioane de lei reprezint\ contribu]ia municipiului Suceava la finan]area proiectului privind sistemul de management integrat al de[eurilor din jude], `n timp ce 376.358 de lei sunt destinate pl\]ii contravalorii asigur\rii salubrit\]ii stradale.
Totu[i, un avantaj pentru familiile numeroase va fi acela c\ Prim\ria le va percepe o tax\ doar pentru primii patru dintre membrii acestora. Scutiri sunt acordate veteranilor de r\zboi, persoanelor persecutate politic sau pe criterii ce ]in de etnie, precum [i unit\]ile de `nv\]\m=nt preuniversitar, cultele religioase, organiza]iile umanitare [i asocia]iile de proprietari, `n calitatea lor de persoane juridice. Totodat\, la agen]ii economici taxa de ecologizare se calculeaz\ pe num\rul de salaria]i [i cel al asocia]ilor sau administratorilor, la nivelul de 6 lei de persoan\ [i lun\ iar `n cazul institu]iilor publice, cuantumul taxei este de 3 lei lunar pentru fiecare lucr\tor.
Termenul limit\ de depunere a declara]iei de impunere este 31 ianuarie a anului, termenele scadente fiind la 31 martie [i 30 septembrie iar `n cazul neachit\rii la datele respective, contribuabilii vor fi supu[i major\rilor de `nt=rziere. Primarul Ion Lungu a declarat, `n [edin]a de ieri, c\ majorarea este absolut necesar\, mai ales c\, lunar, cheltuielilor cu transportarea de[eurilor pe platforma de la Boto[ani se ridic\ la 200.000 de lei. De altfel, primarul a insistat asupra faptului c\, [i dup\ cre[tere, Suceava are taxa cea mai mic\ din ]ar\, la Boto[ani acesta fiind de 5 lei, la Arad – 6 lei, la Oradea [i Satu Mare – 8 lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste un milion de euro în 2022 din taxele, abonamentele și amenzile la parcările publice din Suceava

Viceprimarul Lucian Harșovschi este de părere că „pentru majoritatea sucevenilor parcările cu plată sunt de …

No comments

  1. E un oras de 2 lei va spun inainte de sa se intample .Stiti melodia aia a venit apa si podul mi-a loat trebuia pus piatra ca pana la primavara se spala si bani si pamantul