Friday , March 1 2024

Primaria Suceava vrea sa stranga sapte milioane de lei dupa majorarea taxei de salubrizare

N de altfel, odat\ cu majorarea cu 60% a cuantumului taxei pe persoane fizice, a fost schimbat\ [i denumirea taxei, care se va numi, `ncep=nd din 2011, “tax\ de ecologizare” n primarul Ion Lungu a insistat [i asupra faptului c\ [i dup\ cre[terea de la 2,5 lei la 4 lei de persoan\ pe lun\, Suceava are taxa de salubritate cea mai mic\ din ]ar\, la Boto[ani aceasta fiind de 5 lei, la Arad – de 6 lei, la Oradea [i Satu Mare – de 8 lei

Consiliul Local Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri, Regulamentul privind modalitatea de `ncasare a taxei de ecologizare, prilej cu care aceasta a fost majorat\ cu peste 60%. Prim\ria municipiului Suceava sper\ s\ adune, anul viitor, de la 6.392 de agen]i economici, 51 de institu]ii publice [i 94.447 de persoane fizice suma de circa 6,9 milioane de lei `n contul taxei de ecologizare. Taxa de ecologizare este denumirea pe care taxa de salubrizare o va avea din anul 2011 [i `n baza careia persoanele fizice vor trebui s\ pl\teasc\ 4 lei `n loc de 2,5 lei de persoan\, `n fiecare lun\.
5,15 milioane le vor fi date firmei Rosal Grup, pentru colectarea, transportul [i depozitarea de[eurilor. Alte 1,38 de milioane de lei reprezint\ contribu]ia municipiului Suceava la finan]area proiectului privind sistemul de management integrat al de[eurilor din jude], `n timp ce 376.358 de lei sunt destinate pl\]ii contravalorii asigur\rii salubrit\]ii stradale.
Totu[i, un avantaj pentru familiile numeroase va fi acela c\ Prim\ria le va percepe o tax\ doar pentru primii patru dintre membrii acestora. Scutiri sunt acordate veteranilor de r\zboi, persoanelor persecutate politic sau pe criterii ce ]in de etnie, precum [i unit\]ile de `nv\]\m=nt preuniversitar, cultele religioase, organiza]iile umanitare [i asocia]iile de proprietari, `n calitatea lor de persoane juridice. Totodat\, la agen]ii economici taxa de ecologizare se calculeaz\ pe num\rul de salaria]i [i cel al asocia]ilor sau administratorilor, la nivelul de 6 lei de persoan\ [i lun\ iar `n cazul institu]iilor publice, cuantumul taxei este de 3 lei lunar pentru fiecare lucr\tor.
Termenul limit\ de depunere a declara]iei de impunere este 31 ianuarie a anului, termenele scadente fiind la 31 martie [i 30 septembrie iar `n cazul neachit\rii la datele respective, contribuabilii vor fi supu[i major\rilor de `nt=rziere. Primarul Ion Lungu a declarat, `n [edin]a de ieri, c\ majorarea este absolut necesar\, mai ales c\, lunar, cheltuielilor cu transportarea de[eurilor pe platforma de la Boto[ani se ridic\ la 200.000 de lei. De altfel, primarul a insistat asupra faptului c\, [i dup\ cre[tere, Suceava are taxa cea mai mic\ din ]ar\, la Boto[ani acesta fiind de 5 lei, la Arad – 6 lei, la Oradea [i Satu Mare – 8 lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur a semnat vineri certificatul de urbanism pentru rețelele de gaze naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus

Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, de care vor beneficia …

No comments

  1. E un oras de 2 lei va spun inainte de sa se intample .Stiti melodia aia a venit apa si podul mi-a loat trebuia pus piatra ca pana la primavara se spala si bani si pamantul