Friday , February 3 2023

Primăria Suceava va cere Administrației Fondului pentru Mediu să finanțeze achiziția de stații de încărcare a autoturismelor electrice

Pe 18 aprilie va fi supus aprobării un proiect de hotărâre a Consiliului Local, iar termenul pentru depunerea documentației este 31 mai. Stațiile de reîncărcare vor fi amenajate în Parcarea Primăriei (1 stație), în zona Patinoarului Areni – 2 stații, în parcarea laterală de la Teatru – 1 stație, în parcarea Hotelului Bucovina – 2 stații, în spatele magazinului Bucovina – 1 stație, pe str. Traian Vuia (zona Mopan) – 2 stații și în zona Centrofarm – 1 stație. Niciuna din cele șapte locații identificate de municipalitate nu se află pe raza cartierului Burdujeni, una este la limita dintre acest cartier și Ițcani

În municipiul Suceava au fost stabilite 7 locații pentru 10 stații de încăr­­care electrică a autoturismelor, finanțarea urmând a se face prin Administrația Fondului pentru Me­diu. Desigur, cu con­di­ția depunerii unor proiecte în acest sens. Conform u­nei informări transmise de viceprimarul Lucian Harșovschi, termenul li­mită de depunere la AFM a documentației este 31 mai 2019. De asemenea, viceprimarul a precizat că locațiile identificate pentru amplasarea stațiilor respective sunt: B-dul 1 Mai (parcare Primărie – 1 stație); Str. Universității (zona Patinoar Areni – 2 stații); Str. Vasile Alecsandri (parcare laterală Teatru – 1 stație); Str. Ana Ipătescu (parcare Hotel Buco­vina -2 stații); Str. Republicii (în spatele magazinului Bucovina – 1 stație); Str. Traian Vuia (zo­na Mopan – 2 stații); Str. Gheorghe Doja (zona Centrofarm – 1 stație).

În cadrul proiectului se vor achiziționa stații de reîncărcare formate din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere > 50 kw și 1 punct de reîncărcare permite încăr­­carea în curent alternativ la o putere >22 kw a vehiculelor electrice.

Stația de reîncărcare va permite încăr­­carea simultană la puterile declarate. Pentru fiecare stație de reîncărcare se vor asigura un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor soli­citate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice și se va asigura accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului la stațiile de reîncărcare instalate prin proiect.

În data de 01.08.2018 a intrat în vigoare Ordinul nr. 760/17.07.2018 emis de Ministerul Me­diului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promo­varea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ.

Bugetul alocat pentru Municipiul Suceava de către Administrația Fondului pentru Mediu, raportat la numărul de locuitori, este de  1.376.494,10 lei, iar contribuția financiară proprie este de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului.

„Pentru completarea dosarului de finan­țare, este necesară comandarea executării unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții propus prin Proiectul REALIZAREA DE STAȚII DE REÎN­CĂR­CARE PENTRU VEHICULE ELEC­TRICE ÎN MUNICIPIUL SU­CEAVA, de către o firmă specializată. Se așteaptă aprobarea bugetului local pentru a se putea demara această procedură. Datele teh­nico-economice furnizate de studiul de ­feza­bilitate vor fi de folos la obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv avizul de la furnizorul de energie electrică, avizul de la furnizorul de gaze și punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului”, a precizat Lucian Harșovschi.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic” va fi supusă dezbaterii în ședința ordinară din 18 aprilie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …