Primăria Suceava scoate la licitaţie, pentru a treia oară în acest an, modernizarea Colegiului Tehnic „Petru Muşat”

9/10/19 ora:2:17am

Nicio ofertă nu s-a prezentat până pe 30 august şi licitaţia a fost reluată, iar pe SEAP a fost publicat un nou anunţ de participare simplificat

Primăria Municipiului Suceava a scos la licitaţie, pentru a treia oară în acest an, modernizarea Colegiului Tehnic „Petru Muşat”. Pe SEAP a fost publicat, în data de 1 octombrie, un nou anunţ de participare simplificat conform cu care termenul limită de depunere al ofertelor este data de 21 octombrie, ora 15:00. Asta în condiţiile în care nici la cea de-a doua licitaţie pe care Primăria Suceava a organizat-o pentru modernizarea Colegiului Tehnic „Petru Muşat”, postând pe SEAP un nou anunţ de participare simplificat pe data de 3 septembrie conform cu care termenul limită de depunere al ofertelor este data de 23 septembrie, ora 15:00 nu s-a prezentat nimeni.

Proiectul este finanţat cu fonduri europene nerambursabile atrase prin Programul Operational Regional – POR. Criteriul de atribuire al contractului de execuţie a lucrărilor era „Preţul cel mai scăzut”. Valoarea totală estimată a lucrărilor prevăzute a fi realizate nu a fost modificată faţă de precedenta procedură – de altfel pentru asta era necesară modificarea indicatorilor tehnico-economici şi, implicit, o hotărâre de Consiliu Local – şi a rămas cea de 3.166.678,12 lei fără TVA.

Prin licitaţia respectivă, municipalitatea suceveană urmăreşte reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic a Colegiului Tehnic „Petru Muşat”. Principalele lucrări de intervenţie prevăzute sunt: desfacerea în totalitate a tencuielilor interioare degradate si afectate de infiltraţii şi intemperii; reţeserea zidăriei în zonele cu fisuri/crăpături prin înlocuirea elementelor care prezintă fisuri cu deschideri mari sau care sunt rupte; refacerea trotuarului pe tot conturul perimetral al clădirii din beton simplu cu pantă spre exterior; realizarea unor rigole perimetrale şi a unei sistematizări verticale pe terenul aferent construcţiei care să colecteze apele meteorice şi să nu permită infiltraţia acestora la nivelul subsolului şi fundaţiilor; reparaţii şarpantă – se vor verifica elementele de rezistenţă a şarpantei de lemn şi se vor consolida sau înlocui elementele subdimensionate sau degradate; termoizolarea planşeului de pe sol; în cancelarie şi birou secretariat se vor monta plafoane false din gips-carton casetat în care se vor încastra sursele de iluminat, pentru a acoperi traseele de instalaţii montate direct pe intradosul planşeelor; se va termoizola clădirea cu termosistem din vată minerală bazaltică ignifugă de 10 cm; pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi se vor realiza rampe de acces cu pantă de 8,00%; se vor amplasa panouri solare electrice pe latura sudică a învelitorii, fixate cu ajutorul unor structuri de montaj şi a suporţilor de prindere; se va termoizola planşeul de peste pod cu vată minerală bazaltică 15 cm grosime; se va desface termosistemul existent de pe soclu şi se va înlocui cu materiale termoizolante, polistiren extrudat de 10 cm, peste care se va aplica tencuială siliconică de exterior.

Cerinţa referitoare la capacitatea tehnică şi profesională era ca ofertantul să facă dovada că, în ultimii 5 ani calculaţi până la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu lucrări similare cu cele care fac parte din obiectul contractului (lucrări din domeniul construcţiilor civile sau lucrări similare din punctul de vedere al complexităţii cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţii), la nivelul unui contract, maximum a 2 contracte, cu o valoare totală, fără TVA mai mare sau cel puţin egală cu 3.000.000,00 lei.

Precizăm că prima licitaţie pentru lucrările de modernizare şi dotare a unor clădiri care aparţin de fostul Grup Scolar Industrial nr. 2 a fost anulată din lipsă de ofertanţi, până pe data de 30.08.2019, ora 15:00 (termenul limită de depunere a ofertelor), nu a fost depusă nicio ofertă. (D.P.)