Thursday , February 9 2023

Primaria Suceava ia un credit pe termen lung de la CEC ca sa cofinanteze doua proiecte europene

 
 
Prim\ria Suceava va lua un `mprumut de 15,65 de milioane de lei de la CEC Bank, pentru cofinan]area a dou\ proiecte europene, 80% din valoarea acestui `mprumut fiind garantat\ de Guvern, iar pentru diferen]a de 20% fiind necesare unele formalit\]i `n vedere accept\rii cre[terii de la autorit\]ile centrale a gradului de `ndatorare. Anun]ul a fost f\cut de primarul Ion Lungu care a declarat c\ CEC s-a impus la licita]ie `n fa]a celor de la BCR, reu[ind s\ ob]in\ punctajul maxim, de 100 de puncte. Astfel, creditul de cofinan]are pentru modernizarea a 14 str\zi din Suceava [i pentru amenajarea celor dou\ parc\ri subterane, precum [i pentru achitarea unei p\r]i din prefinan]area celor dou\ proiecte va fi luat de la CEC Bank. Primarul a spus c\ `mprumutul este pe 20 de ani, cu o perioad\ de gra]ie de doi ani, iar comisioanele [i dob=nzile vor totaliza 11,03 milioane de lei. Potrivit primarului, dac\ nu apar contesta]ii, atunci contractul de credit va fi semnat p=n\ la sf=r[itul acestei luni. Dup\ contractarea `mprumutului, gradul de `ndatorare va fi de 20% din bugetul local, legea permi]=nd prim\riilor ca acest grad de `ndatorare s\ ajung\ p=n\ la 30%. (D.P.)
 

Vezi si

Impact puternic între două autocamioane, la Argestru. Unul dintre șoferi a fost rănit

O coliziune puternică între două autocamioane a avut loc miercuri seară, în jurul orei 19. …