Sunday , November 27 2022

Primaria Suceava cere doua milioane de lei Guvernului pentru repararea podului de la Burdujeni

Prim\ria Suceava a cerut Guvernului dou\ milioane de lei pentru completarea sumei necesare lucr\rilor de repara]ii la podul rutier peste r=ul Suceava ce face leg\tura `ntre centrul ora[ului Suceava [i cartierul Burdujeni, care are un pilon fisurat. Ion Lungu a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ `n urma studiilor f\cute la acest pod s-a constatat c\ unul dintre piloni este fisurat.
El a ar\tat c\ acest pod este strategic `n municipiu `ntruc=t face leg\tura `ntre zona central\ [i cartierul Burdujeni, fiind traversat de mii de ma[ini pe or\. Primarul a spus c\ a fost elaborat un proiect de Hot\r=re de Guvern pentru alocarea unei sume de dou\ milioane de lei pentru completarea sumei necesare lucr\rilor de interven]ie `n condi]iile `n care municipalitatea a alocat din fonduri proprii suma de un milion de lei. „Sper\m ca podul s\ nu cedeze mai mult”, a spus Ion Lungu. El a men]ionat c\ se men]in restric]iile pentru traficul rutier pe acest pod, fiind permis doar accesul autovehiculelor cu masa mai mic\ de 3,5 tone. (D.P.)

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …