Saturday , June 15 2024

Primaria Suceava ajuta din nou Termica d=nd subventii pentru diferenta dintre pretul real si cel de v=nzare catre populatie

~n [edin]a lunar\ de ieri a Consiliului Local al municipiului Suceava s-a aprobat un proiect privind virarea de la bugetul local a unor fonduri c\tre SC Termica SA `n scopul sus]inerii activit\]ii acestei societ\]i. Suma de bani virat\ provine de la Fondul de rezerv\ al bugetului local iar scopul pentru care a fost dat\ este cel de a se acoperi o parte din obliga]ia municipalit\]ii c\tre SC Termica SA Suceava cu privire la achitarea subven]iei dintre pre]ul aprobat [i cel de v=nzare a energiei termice pentru `nc\lzirea popula]iei. Suma `n cauz\ este de 1,5 milioane de lei pentru acoperirea diferen]ei dintre costul real de producere a gigacaloriei [i tariful efectiv achitat de c\tre consumatorii casnici. Astfel de sume se dau `n fiecare sezon rece, primarul Ion Lungu precizat c\ `n iarna trecut\ subven]ia s-a ridicat la 12,5 milioane de lei, bani care reprezint\ un balon de oxigen pentru societatea de termoficare. „~n iarna 2011 – 2012, vom da pentru subven]ionarea diferen]ei de tarif la gigacalorie `n jur de 10 milioane de lei”, a declarat primarul Sucevei. El a mai explicat c\ partea cea mai mare a pl\]ilor vine `n prima parte anului 2012, respectiv `n ianuarie, februarie [i martie. ~n prezent, popula]ia pl\te[te un tarif de referin]\ de aproximativ 185 de lei pe gicalacalorie. (D.P.)

Vezi si

Rezultate finale: Şoldan- 43,90%, Flutur- 40,99% din voturi, la alegerile pentru şefia CJ 

Candidatul Partidul Social Democrat (PSD) la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava), Gheorghe …

error: