Primăria Suceava a scos la licitație serviciile de proiectare pentru proiectul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în Grupa I

reportersite
18 septembrie 2019, 6:25

Primăria municipiului Suceava a scos la licitație, pe data de 13 septembrie, serviciile de proiectare pentru proiectul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în Grupa I din cele patru grupe pe care municipalitatea suceveană le are în vedere. Potrivit anunțului de participare publicat în SEAP pentru procedura aferentă obiectivului „Servicii de proiectare pentru „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe Grupa I””, suma estimată este de 1.037.617,65 lei, fără TVA iar termenul limită de depunere a ofertelor este data de 10 octombrie.

Criteriul de atribuire nu este „prețul cel mai scăzut”, ci „cel mai bun raport calitate – preț” numai că, totuși, componenta financiară va reprezenta 90% din punctaj. Diferența de 10% ce înseamnă componenta tehnică se referă la perioada de prestare a serviciilor. Astfel, contractul urmează a fi încheiat pentru o perioadă de 60 de zile – conform anunțului de participare, fără posibilitatea de reînoire – numai că la explicațiile privind algoritmul de calcul a duratei de prestare a serviciilor este menționat că „perioada de prestare poate fi cuprinsă între 5 zile și 30 zile”.

Contractul implică prestarea serviciilor de proiectare pentru “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe Grupa I” iar proiectarea se va face în următoarele faze: 1. Expertiza tehnică. 2. Audit energetic cu elaborarea certificatului de performanță energetică a blocului de locuințe, corespunzător stării tehnice inițiale. 3. Documentație de avizare pentru lucrările de intervenție. 4. Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție și obținerea avizelor și acordurilor necesare emiterii autorizației de construire. 5. Proiect tehnic și detalii de execuție și verificarea pentru respectarea cerinței «rezistență mecanică și stabilitate» și a cerinței «securitate la incendiu» 6. Caiet de sarcini aferent documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări. 7. Asigurare asistență tehnică pe perioada executării lucrărilor de intervenție, inclusiv participarea la inspecția în fazele determinante. 8. Elaborarea raportului privind terminarea lucrarilor, cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, elaborarea certificatului de performanță energetică a blocului de locuințe izolat termic.

Reamintim că într-o conferință de presă care a avut loc în prima jumătate a lunii august, primarul Ion Lungu precizat că municipalitatea inten­­țio­­nează să facă astfel de demersuri iar primul „lot” (edilul s-a corectat, ulterior, precizând că este vorba de o grupă de blocuri din cele patru care va face obiectul unei proceduri, nu de un lot din cadrul unei licitații cu mai multe loturi) de 26 de blocuri din cartierele Burdujeni și George Enescu iar pentru întocmirea documentațiilor respective aferente celor 969 de apartamente a fost estimată un cost de 1,23 milioane lei, inclusiv TVA. Potrivit caietului de sarcini aferent procedurii referitoare la serviciile de proiectare, în Burdujeni (zona ANL, conform aceluiași document) sunt 18 blocuri (tip P+2 și P+4) cu 495 de apartamente care vor fi reabilitate iar în George Enescu sunt 8 blocuri (tip P+4, P+8 și P+10) cu 474 de apartamente.

În urma intervențiilor care vor fi realizate pe baza proiectului tehnic, se urmărește îmbunătățirea performanțelor energetice ale imobilelor, astfel încât la finalizarea lucrărilor consumul de energie să scadă sub 100kWh/m2 arie utilă, în condiții de eficiență econo­mică. Durata minimă de asigurare a parametrilor energe­­tici preconizați prin programul de reabilitare ter­moenergetică a imobilelor este de minim 20 de ani.

Precizăm că la conferința din august când s-a referit la demararea procedurilor pentru realizarea documentațiilor aferente reabilitării termoenergetice a 102 blocuri, primarul Ion Lungu afirmase că în Programul de creștere a eficienței energetice a locuințelor din municipiul Suceava sunt prevăzute 5,53 milioane de lei (inclusiv TVA). În cadrul acestui program de reabilitare termică a blocurilor, Guvernul asigură 60% din finan­țare, Primăria 30%, iar beneficiarii 10%. Primarul Ion Lungu a declarat că nu poate estima cât vor plăti proprietarii de apartamente pentru anveloparea locuințelor, o estimare mai clară urmând a fi realizată pe baza proiectului tehnic și apoi va rezulta în baza licitațiilor ce vor fi făcute, anii următori, pentru lucrări. (D.P.)