Friday , July 19 2024

Primaria Suceava a obtinut alt teren pentru noul cimitir din Itcani

N pe terenul repartizat ini]ial de Academia de {tiin]e Agricole nu se putea face un cimitir nou, p=nza freatic\ fiind la un metru ad=ncime

Prim\ria municipiului Suceava a reu[it s\ ob]in\ de la Academia de {[tiin]e Agricole [i Silvice „Gheorghe Ionescu Sise[ti” o alt\ suprafa]\ de teren necesar\ amenaj\rii noului cimitir din cartierul I]cani. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n cvonferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a precizat c\ acest lucru s-a datorat `n urma interven]iilor directe f\cute de el personal la ultima vizit\ la Bucure[ti, dar [i cu ajutorul deputatului democrat liberal Sanda Maria Ardeleanu.
Reamintim c\, ini]ial, prin Legea nr. 174 din 16 iulie 2010, administra]ia local\ a primit trei hectare de teren, aflat `n administrarea Sta]iunii de Cercetare [i Dezvoltare Agricol\ Suceava, pe care ulterior Prim\ria a v\zut c\ este impropriu pentru a avea destina]ia de cimitir. S-au f\cut demersuri, dup\ cum explicase Ion Lungu, de c\tre Prim\rie care a avut sprijinul deputa]ilor Sanda Maria Ardeleanu [i Ioan Stan pentru schimbarea loca]iei [i s-a convenit ca s\ se `ndrepte aceast\ eroare material\.
Astfel, la ultima [edin]\ extraordinar\ a Consiliului Local Suceava, a fost votat un poricte de hotr\r=re `n acest sens, urm=nd ca `n baza respectivului proiect s\ se fac\ alte demersuri la Bucure[ti. „Din p\cate, suprafa]a de teren pe care ne-a dat-o ini]ial Academia pentru cimitirul de la I]cani nu este compatibil cu o asemenea amenajare. ~n primul r=nd, p=nza freatic\ este destul de ridicat\, la un metru de s\pat d=ndu-se de ap\. Am cerut schimbarea loca]iei cimitirului, `ns\ sigur, Academia [i Sta]iunea de Cercet\ri Agricole se ghideaz\ dup\ alte legi [i, de aceea, am avut emo]ii c\ vom ob]ine aceast\ relocare”, declar\ primarul Ion Lungu. Spa]iul pentru noul cimitir se afl\ la ie[irea din cartierul I]cani `nspre R\d\u]i, `n apropierea de zona locuit\, lucr\rile urm=nd a demara p=n\ la sf=r[itul acestui an. (D.P.)

Vezi si

Haos la nivel global, la companii aeriene, bănci şi mass-media, provocat de o pană informatică a sistemului Microsoft

O pană informatică la sistemul Microsoft la nivel global provoacă probleme la numeroase companii, între …