Sunday , April 14 2024

Primaria Suceava a finantat o campanie de prezentare, în cluburi, a riscului consumului de droguri

Un proiect de informare a adolescen]ilor cu privire la efectele [i pericolele consumului de droguri [i alcool, finan]at de Prim\ria Suceava, s-a derulat pe parcursul a [ase luni, în cadrul campaniei fiind incluse [ase cluburi din municipiul Suceava.
Directorul executiv al Asocia]iei Regionale de Educare a Adul]ilor (AREAS) Suceava, Nicoleta Robciuc, a declarat, mar]i, într-o conferin]\ de pres\, c\ proiectul “Party f\r\ droguri”, finan]at de Prim\ria Suceava cu suma de 10. 000 de lei, s-a derulat în perioada iunie-noiembrie 2010, sub sloganul “Alege tu cum vrei s\ te distrezi!”.
Robciuc a spus c\ proiectul s-a dorit a fi o campanie de informare, prevenire [i con[tientizare a efectelor [i pericolelor consumului de droguri [i alcool în rândul adolescen]ilor.
Ea a precizat c\ proiectul s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Suceava, al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava [i al Centrului de Prevenire, Evaluare [i Consiliere Antidrog Suceava, în parteneriat cu o companie de taxi [i [ase cluburi din municipiul Suceava.
Nicoleta Robciuc a spus c\ în cadrul proiectului au fost editate afi[e stradale [i pliante care con]ineau informa]ii cu privire la pericolele consumului de droguri [i alcool, acestea fiind distribuite adolescen]ilor.
Dup\ prezentarea proiectului, au fost organizate concursuri cu tinerii din cluburi pentru a se vedea în ce m\sur\ informa]iile primite au fost recep]ionate de ace[tia.
Purt\torul de cuvânt al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, Adrian Popescu, a afirmat c\ derularea proiectului a fost util\ atât pentru municipiul Suceava cât [i pentru jude]ul Suceava, în condi]iile în care, potrivit raport\rilor trimise de spitalele sucevene c\tre DSP, în ultimele [ase luni, s-a constatat o cre[tere a intoxica]iilor cu substan]e necunoscute, fiind înregistrate 13 astfel de cazuri.
“Substan]a necunoscut\ poate însemna orice, pornind de la droguri pân\ la produse etnobotanice”, a spus Popescu.
El a men]ionat c\ [apte dintre persoanele care au ajuns la urgen]e au declarat c\ au consumat produse etnobotanice. (O.S.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …