Saturday , December 10 2022

Primaria ii va amenda dupa 15 iulie pe proprietarii care nu si-au asigurat locuinta

N viceprimarul Sucevei, Lucian Har[ovschi, a spus c\ p=n\ atunci se vor da avertismente, motiv=nd c\ s-a luat aceast\ decizie `n urma unei confuzii create de un comunicat al autorit\]ilor centrale cu privire la o posibil\ decalare a datei la care se `ncheie poli]ele de asigurare respective

Prim\ria Suceava nu d\ amenzi celor care n-au `ncheiat asigur\ri obligatorii pentru locuin]e dec=t `n ce-a de-a doua jum\tate a anului. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de viceprimarul Lucian Har[ovschi care a precizat c\ `n r=ndul cet\]enilor s-a strecurat o confuzie dup\ ce s-a vehiculat o posibil\ am=nare p=n\ pe data de 15 iulie cu privire la `ncheierea acestor asigur\ri. Lucian Har[ovschi a explicat c\, ini]ial, trebuiau `ncheiate asigur\ri obligatorii pentru locuin]e p=n\ `n data de 15 ianuarie iar apoi s-a stabilit, printr-un comunicat al Ministerului Administra]iei [i Internelor, s-a spus c\ se va decala termenul p=n\ la data de 15 iulie. Totu[i, `ntre timp nu a ap\rut niciun act normativ care s\ confirme cele spuse de la Minister [i, prin urmare, comunicatul respecrtiv nu poate avea valoare juridic\. ~ntruc=t confuzia `n r=ndul cet\]enilor s-a strecutrat deja, viceprimarul Lucian Har[ovschi a precizat c\ s-a preferat ca p=n\ la data de 15 iulie s\ fie date doar avertismente cet\]enilor care, la verific\rile ce se vor face, nu vor avea `ncheiate poli]ele de asigurare obligatorie pe locuin]e. Conform celor afirmate de viceprimar, abia dup\ cdata de 15 iulie se vor da amenzi de c\tre Prim\rie celor care vor fi depista]i c\ nu au `ncheiate asigur\ri obligatorii pentru locuin]e. Amenzile pentru cei care nu au `ncheiat respectivele asigur\ri vor fi `ntre o sut\ [i cinci sute de lei, `n condi]iile `n care poli]a pentru o asigurare este de dou\zeci de euro. Lucian Har[ovschi a explicat c\ Prim\riei i se va comunica, lunar, de c\tre un organism central special abilitat `n acest sens, lista proprietarilor de aparatmente ce [i-au achitat asigur\rile obligatorii de locuin]e. Pe de alt\ parte, se are `n vedere ca, probabil din ianuarie 2012, s\ se solicite celor care vin s\ pl\teasc\ taxele la Prim\rie, s\ fac\ dovada c\ au pl\tit asigurarea obligatorie de locuin]\. De asemenea, Lucian Har[ovschi a spus c\ proprietarii apartamentelor care fac dovada c\ asigurarea facultativ\ pentru locuin]\ include clauze de cutremur, alunec\ri de teren [i inunda]ii nu vor mai trebui s\ achite asigur\ri obligatorii. Viceprimarul a precizat c\ incendiile nu se num\r\ printre clauzele respective iar inunda]iile trebuie s\ se refere doar la cele provocate de calamit\]i, nu de vreo conduct\ spart\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Conferință Națională de Amiloidoză, organizată în perioada 9-10 decembrie, la Suceava

Au participat și bolnavi de amiloidoză din județul nostru. Există o schemă de tratament pentru …

No comments

  1. primaria sa imi plateasca intai salariul pentru munca depusa si apoi sa ma amendeze.

  2. s-au-urile alea-s = “sau” ..scuze ma grabeam

  3. Sunt de parere ca asigurarile locuintelor sunt necesare dar nu pot sa nu comentez prostiile voastre … domnu Lucian Harsovschi mai citeste constitutia, ia-l si pe lungu la lecturat…
    Nu poti sa amendezi s-au sa obligi un cetatean sa plateasca o taxa s-au un serviciu de care nu beneficiaza (pe langa impozit) … cu alte cuvinte nu am asigurat casa tu nu ma poti amenda punct. Poti doar sa nu ma ajuti cand se intampla o calamitate, si ai perfecta dreptate sa nu ma ajuti…
    Cum ramane cu cainii ca ati tipat ca cetatenii care au maidaneji trebuie sa-i sterilizeze si sanatate nu s-a mai auzit nimik!