Wednesday , September 28 2022

Prezenta deja injumatatita la mitingul “Cartel Alfa” de luni, din fata Prefecturii Suceava

N de[i au primit aprobare a doua zi dup\ ce au depus actele, cei de la “Cartel Alfa” vor fi singurii care vor protesta luni `n fa]a Prefecturii Suceava n pe ultima sut\ de metri s-au restras cei de la BNS, iar Sindicatul ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava `nc\ nu a oferit un r\spuns `n leg\tur\ cu participarea la mitingul de luni n organizatorii estimeaz\ o prezen]\ de 200 de bugetari din `nv\]\m=nt, asisten]\ social\, poli]ie, poli]ie de frontier\, DSV, personalul TESA al Spitalului Jude]ean Suceava [i ITRSV n mitingul va avea loc luni, `ntre orele 11.00-13.00
Confedera]ia Na]ional\ Sindical\ (CNS) “Cartel Alfa” a decis s\pt\m=na trecut\ organizarea unor mitinguri la nivelul jude]elor ]\rii, la Suceava acesta urm=nd s\ aib\ loc luni, 20 septembrie, `n fa]a Prefecturii. Reprezentan]ii filialei teritoriale “Cartel Alfa” Suceava au depus toate actele necesare ob]inerii autoriza]iei mi[c\rii de protest `n data de 14 septembrie a.c., iar pe 15 le-a [i fost aprobat\. Problema este c\ pe ultima sut\ de metri sindicali[tii din celelalte federa]ii sindicale [i-au retras participarea, astfel c\ protestatarii vor fi la jum\tate din c=t au anun]at ini]ial, [i anume minim 400 de bugetari.
“Am primit repede aprobarea pentru miting, care va avea loc luni, `ntre orele 11.00-13.00. ~ncerc\m s\ adun\m c=t mai mul]i participan]i, `ns\ cei de la BNS s-au retras, domnul {orodoc (liderul Sindicatului <Bucovina> R\d\u]i, n.red.) a spus c\ ei nu vor mai participa la nicio mi[care de strad\, iar de la sindicatului domnului Cernica nu am primit niciun r\spuns. Vor fi prezen]i luni la miting angaja]i din `nv\]\m=nt, afilia]i la FEN, din asisten]a social\, poli]ie, poli]ie de frontier\, DSV, personalul TESA al Spitalului Jude]ean [i cei de la ITRSV. Sper `ntr-o mobilizare c=t mai mare, chiar dac\ am r\mas o singur\ federa]ie. Estim\m c\ vor fi minim 200 de participan]i, ]in=nd cont c\ la protestul din 4 iunie de la Prefectur\ au fost `ntre 800 [i 1.000, de la patru federa]ii”, a declarat Traian P\dure], pre[edintele Uniunii Teritoriale a Sindicatelor “Cartel Alfa” filiala Suceava.
Sindicali[tii au decis organizarea mitingului de protest “pentru a lua pulsul angaja]ilor din sistemului bugetar”, astfel `nc=t s\ fie puse la punct viitoarele ac]iuni de protest `mpotriva m\surilor de austeritate impuse de guvernan]i. Dintre revendic\rile sindicali[tilor men]ion\m oprirea disponibiliz\rilor din sistemul bugetar, nemodificarea legii pensiilor [i a Codului Muncii [i renun]area la legea salariz\rii unice `n sistemul bugetar. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Patru gospodării din Dragoșa – Frumosu cuprinse de un incendiu pornit de la un cablu electric defect (FOTO)

Pompierii militari de la subunitățile din Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Suceava, împreună cu lucrătorii …