Friday , September 22 2023

Prezenta deja injumatatita la mitingul “Cartel Alfa” de luni, din fata Prefecturii Suceava

N de[i au primit aprobare a doua zi dup\ ce au depus actele, cei de la “Cartel Alfa” vor fi singurii care vor protesta luni `n fa]a Prefecturii Suceava n pe ultima sut\ de metri s-au restras cei de la BNS, iar Sindicatul ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava `nc\ nu a oferit un r\spuns `n leg\tur\ cu participarea la mitingul de luni n organizatorii estimeaz\ o prezen]\ de 200 de bugetari din `nv\]\m=nt, asisten]\ social\, poli]ie, poli]ie de frontier\, DSV, personalul TESA al Spitalului Jude]ean Suceava [i ITRSV n mitingul va avea loc luni, `ntre orele 11.00-13.00
Confedera]ia Na]ional\ Sindical\ (CNS) “Cartel Alfa” a decis s\pt\m=na trecut\ organizarea unor mitinguri la nivelul jude]elor ]\rii, la Suceava acesta urm=nd s\ aib\ loc luni, 20 septembrie, `n fa]a Prefecturii. Reprezentan]ii filialei teritoriale “Cartel Alfa” Suceava au depus toate actele necesare ob]inerii autoriza]iei mi[c\rii de protest `n data de 14 septembrie a.c., iar pe 15 le-a [i fost aprobat\. Problema este c\ pe ultima sut\ de metri sindicali[tii din celelalte federa]ii sindicale [i-au retras participarea, astfel c\ protestatarii vor fi la jum\tate din c=t au anun]at ini]ial, [i anume minim 400 de bugetari.
“Am primit repede aprobarea pentru miting, care va avea loc luni, `ntre orele 11.00-13.00. ~ncerc\m s\ adun\m c=t mai mul]i participan]i, `ns\ cei de la BNS s-au retras, domnul {orodoc (liderul Sindicatului <Bucovina> R\d\u]i, n.red.) a spus c\ ei nu vor mai participa la nicio mi[care de strad\, iar de la sindicatului domnului Cernica nu am primit niciun r\spuns. Vor fi prezen]i luni la miting angaja]i din `nv\]\m=nt, afilia]i la FEN, din asisten]a social\, poli]ie, poli]ie de frontier\, DSV, personalul TESA al Spitalului Jude]ean [i cei de la ITRSV. Sper `ntr-o mobilizare c=t mai mare, chiar dac\ am r\mas o singur\ federa]ie. Estim\m c\ vor fi minim 200 de participan]i, ]in=nd cont c\ la protestul din 4 iunie de la Prefectur\ au fost `ntre 800 [i 1.000, de la patru federa]ii”, a declarat Traian P\dure], pre[edintele Uniunii Teritoriale a Sindicatelor “Cartel Alfa” filiala Suceava.
Sindicali[tii au decis organizarea mitingului de protest “pentru a lua pulsul angaja]ilor din sistemului bugetar”, astfel `nc=t s\ fie puse la punct viitoarele ac]iuni de protest `mpotriva m\surilor de austeritate impuse de guvernan]i. Dintre revendic\rile sindicali[tilor men]ion\m oprirea disponibiliz\rilor din sistemul bugetar, nemodificarea legii pensiilor [i a Codului Muncii [i renun]area la legea salariz\rii unice `n sistemul bugetar. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Profesori de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, la cursuri de formare în Suedia și Croația

Opt cadre didactice de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava au participat la mobilitățile …