Saturday , June 22 2024

Preturile la chirii au scazut fata de anul trecut, spre bucuria studentilor si a elevilor aflati in cautare de locuri de cazare

N pia]a imobiliar\ din municipiul Suceava a suferit modific\ri la pre]urile de `nchiriere a imobilelor, fa]\ de anul trecut acestea sc\z=nd cu cel pu]in 20 – 40 de euro
Odat\ cu `nceperea anului universitar, o parte din studen]ii de la Universitatea „{tefan cel Mare” Suceava vor `ncepe s\ `[i caute apartamente sau garsoniere date spre `nchiriere, deoarece locurile `n c\mine nu sunt suficiente pentru a acoperi num\rul studen]ilor care necesit\ cazare.
De anul trecut [i p=n\ `n prezent, pia]a imobiliar\ din municipiul Suceava a suferit modific\ri la pre]urile de `nchiriere a imobilelor, pre]urile sc\z=nd cu cel pu]in 20 – 40 de euro.
Dac\ anul trecut un apartament cu dou\ camere, mobilat, din cartierul George Enescu putea fi `nchiriat cu suma ce varia `ntre 150 – 200 de euro/ lun\, `n luna septembrie a.c. un apartament cu acelea[i caracteristici poate fi `nchiriat cu o sum\ cuprins\ `ntre 120 – 170 de euro/ lun\.
~n timp ce `n zona Zamca anul trecut o garsonier\ mobilat\, confort I, era `nchiriat\ [i cu 200 de euro/ lun\, anul acesta suma cu care o garsonier\ din aceast\ zon\ poate fi `nchiriat\ nu dep\[e[te 120 de euro/ lun\.
~n cartierul Obcini, unde chiria pentru un apartament cu dou\ camere nemobilat se ridica la suma de 130 de euro/ lun\, iar un apartament cu trei camere mobilat la suma de 220 de euro/ lun\, anul acesta un apartament cu dou\ camere mobilat poate fi `nchiriat cu suma de 120 de euro/ lun\.
Cartierul care a r\mas cu sumele cele mai mici la chirii este, ca [i `n anii preceden]i, Burdujeni, unde, anul trecut o garsonier\ complet mobilat\ [i utilat\ putea fi `nchiriat\ cu 100 de euro/ lun\, iar un apartament cu dou\ camere mobilat cu 150 de euro/ lun\, `n timp ce anul acesta o garsonier\ a sc\zut sub 100 de euro/ lun\, iar un apartament cu dou\ camere mobilat poate fi `nchiriat cu 100 de euro/lun\.
Dup\ cum se [tie, pe l=ng\ suma pe care trebuie s\ o dea lunar pentru chirie, studen]ii mai au de suportat [i cheltuielile lunare de `ntre]inere [i alte utilit\]i suplimentare: internet, cablu etc.
Pu]ini din studen]ii care nu [i-au g\sit locuri `n c\mine [i care au fost nevoi]i s\ `[i `nchirieze un imobil [tiu c\ pot fi ajuta]i de conducerea Universit\]ii, prin decontarea unei p\r]i din aceste cheltuieli. (Iulia GU{|)

Vezi si

Aeroportul Sucevei rămâne pe locul 5 ca număr de pasageri la nivel național

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava continuă să se poziționeze pe al cincilea la nivel …