Sunday , October 2 2022

Pretul unui bilet de autobuz va creste la doi lei

N primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ `n [edin]a Consiliului Local din data de 16 decembrie se va supune dezbaterii, `n vederea aprob\rii, un proiect de hot\r=re prin care, de la data de 1 ianuarie, s\ creasc\ pre]ul biletului de c\l\torie cu o treime, `ns\ tariful pentru un abonament s\ r\m=n\ acela[i n pre]ul biletului de c\l\torie nu a mai fost modificat de trei ani, iar Ion Lungu a precizat c\ nu poate subven]iona mai mult, de la bugetul local, societatea de transport `n comun

Biletele pentru transportul `n comun din municipiul Suceava se vor putea scumpi, `ncep=nd cu data de 1 ianuarie 2011, de la 1,5 lei la 2 lei. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu care a declarat c\ o decizie `n acest sens va fi luat\ `n [edin]a Consiliului Local (CL) Suceava care va avea loc, joi, 16 decembrie. Primarul Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ de[i biletele se vor scumpi, nu acela[i lucru se va `nt=mpla [i `n cazul abonamentelor care, a spus edilul [ef al municipiului Suceava, vor r\m=ne la acela[i tarif.
Preciz\m c\ la ora actual\ `n municipiul Suceava se practic\, dup\ modelul adoptat de o parte din localit\]ile urbane din ]ar\, sistemul abondamentului unic. Acesta confer\ posibilitatea c\l\torilor de a circula pe orice linie de transport `n comun din interiorul localit\]ii respective, spre deosebire de cel\lalt model al abonamentelor diferen]iate prin care c\l\torii nu pot circula dec=t pe linia de transport `n comun expres men]ionat\ pe tichet. Pre]ul actual al unui abonament unic, pe o perioad\ de o lun\ de zile, `n municipiul Suceava, este de 50 de lei. Ion Lungu a ]inut s\ men]ioneaze c\ p\strarea acestui pre] de abonament este o strategie a municipalit\]ii [i a societ\]ii de transport `n comun de a `ncuraja sucevenii s\ circule cu autobuzul [i de a opta mai mult pentru aceast\ variant\ a abonamentelor de c\l\torie.
Reaminti c\, cun c=teva luni `n urm\, solicitarea societ\]ii Transport Public Local (TPL) de majorare a pre]ului biletelor a fost respins\ `n [edin]a CL Suceava, dup\ ce primarul s-a declarat `mpotriv\. La aceea dat\, directorul SC TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, preciza c\ `[i motiveaz\ cererea de majorare a tarifului la biletele de c\l\torie ar\t=nd c\ odat\ cu cre[terea TVA [i a pre]ului la carburan]i societatea a `nceput s\ intre pe pierderi. ~n replic\, primarul sus]inea c\ aceste pierderi se pot acoperi prin acordarea unor subven]ii, `ns\ pierderile `nregistrate de TPL sunt din ce `n ce mai mari. „Pierderile actuale sunt de 800.000 de lei. Sunt foarte mari [i se explic\ prin cre[terea de pre] la combustibil [i la unele piese de schimb. De fapt, aproape 700.000 de lei `nseamn\ diferen]a de pre] pentru motorina consumat\, anul trecut, comparativ cu primele 11 luni ale acestui an”, a explicat Darie Rommaniuc.
Referindu-se la aceast\ situa]ie, primarul a precizat c\ de[i `n orice ora[ civilizat transportul `n comun este organizat ca un serviciu public ce trebuie s\ satisfac\ un segment public c=t mai mare [i, prin urmare, aceast\ activitate este sus]inut\ de la bugetul local, Prim\ria Suceava nu [i-a putut permite, anul acesta, s\ dea mai mult de 1,5 milioane de lei. Asta spre deosebire de anii trecu]i c=nd o mare parte din abonamentele de c\l\torie erau subven]ionate de la Prim\rie pentru o plaj\ mai larg\ de categorii sociale [i `ntr-o propor]ie mai mare. ~n condi]iile de la aceast\ dat\, primarul Ion Lungu spune c\ a[a ceva nu se poate [i de aceea ar fi nevoie de majorarea pre]ului la bilete, lucru care urmeaz\ a se discuta [i, cel mai probabil, aproba la [edin]a CL Suceava care, de altfel, este unicul ac]ionar al SC TPL SA. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta s-a desprins în fruntea clasamentului după victoria cu CSM Bacău. Șomuz s-a impus în derbyul de la Rădăuți

Foresta s-a desprins la cinci puncte în fruntea clasamentului Seriei I a Ligii a III-a, …