Saturday , December 3 2022

Pretul unei calatorii cu maxi-taxi a crescut, de ieri, la doi lei

Costul unei c\l\torii cu microbuzele firmelor particulare care presteaz\ servicii de trasnport de persoane `n regim de maxi – taxi s-a scumpit, de ieri, cu 50 de bani. Astfel, `ncep=nd cu data de 1 iunie, pre]ul unui bilet este de doi lei, fa]\ de 1,5 lei c=t era p=n\ acum. De asemenea, num\rul de microbuze s-a redus de la 40 c=te erau p=n\ la finele lunii mai, la 20.
Societatea de transport public TPL SA Suceava, al c\rei ac]ionar unic este Consiliul Local, a majorat `nc\ de la 1 ianuarie 2011 tariful biletelor de c\l\torie, de la 1,5 la doi lei. Prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] nu a agreat [i solicit\rile f\cute de firmele particulare de maxi – taxi, motiv pentru care s-a a[teptat finalziarea termenului de valabilitate a contractului, s-au organizat alte licita]ii pe fiecare traseu `n parte iar pre]ul nou al unui bilet de c\l\torie era de doi lei. (D.P.)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …