Thursday , November 30 2023

Pretul de producere a gigacaloriei, dupa ce va fi construita noua centrala termica, va fi in jur de 45 de euro

N Prim\ria Suceava a selectat firma Adrem Invest pentru `nfiin]area unei noi societ\]i de termoficare n `n circa doi ani de zile va fi construit\ o nou\ central\ termic\ ce va produce energia termic\ pentru `nc\lzire [i ap\ cald\ la un pre] de 116 lei, f\r\ TVA, la care se vor ad\uga costurile de transport [i de distribu]ie

Firma de inginerie industrial\ Adrem Invest Bucure[ti a c=[tigat licita]ia organizat\ de Prim\ria Suceava pentru construirea unei centrale termice `n ora[, printr-o investi]ie care poate ajunge la 50 milioane euro, [i `nfiin]area unei noi societ\]i de termoficare. Primarul Ion Lungu a declarat, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ a semnat, mar]i, acordul procedurii de atribuire a contractului de achizi]ie public\ pentru noua societate de termoficare. El a ar\tat c\ oferta Adrem Invest pentru gigacaloria livrat\, de 116 lei f\r\ TVA, este unul convenabil. Primarul a estimat c\ p=n\ la sf=r[itul anului sau cel mai t=rziu la `nceputul anului viitor va fi semnat contractul cu firma c=[tig\toare, urm=nd ca din prim\var\ s\ `nceap\ construc]ia centralei dimensionate la necesarul de energie termic\ al ora[ului. “Noi moderniz\m `n continuare punctele termice [i re]elele de transport [i distribu]ie a energiei termice, deci pierderile `n re]ea vor fi foarte mici. Estim\m c\ vom ob]ine un pre] suportabil la gigacalorie, de 40-45 de euro pentru popula]ie. Este pre]ul pe care popula]ia `l pl\te[te ast\zi [i vom putea elimina subven]iile pe care le pl\te[te Consiliul Local, [i pe care prim\ria nu mai poate s\ le suporte”, a afirmat Ion Lungu. Combustibilul pe care va func]iona centrala va fi gazul metan `n timpul iernii [i biomasa pe perioada de var\. Prim\ria Suceava [i societatea Termica SA Suceava urmeaz\ s\ pun\ la dispozi]ia firmei terenul [i utilit\]ile, iar Adrem Invest va realiza investi]iile `n noua central\, care pot ajunge p=n\ la 50 de milioane de euro. Durata de execu]ie a noii centrale este de minimum doi ani, a spus primarul, care a men]ionat c\ [i `n iarna 2011-2012 locuin]ele racordate la sistemul centralizat vor primi agent termic de la capacit\]ile existente. Compania de termoficare Termica Suceava a `nceput `n luna mai procedurile privind atragerea de investi]ii private `n vederea realiz\rii unei centrale termice de cogenerare, precum [i pentru retehnologizarea CET c\rbune, angaj=nd casa de avocatur\ Bo[tin\ [i Asocia]ii pentru furnizarea serviciilor de consultan]\. Primarul Sucevei a sus]inut `n ultimii doi ani c\ este necesar\ o nou\ central\ termic\, dimensionat\ la actuala pia]\ de energie termic\ din municipiu, `ntruc=t centrala actual\ este mult prea mare, iar costurile ridicate ale acesteia determin\ un pre] mare pentru gigacaloria furnizat\ `n sistemul centralizat de termoficare. Firma Adrem Invest, fondat\ `n anul 1992 de Adrian Bodea, este specializat\ `n inginerie industrial\, [i a derulat proiecte de automatiz\ri industriale, eficientizare energetic\ sau tehnologii sub vid. Datele RECOM arat\ c\ firma este de]inut\ de trei persoane fizice, Adrian Bodea (45%), Corneliu Bodea (45%) [i Andreia Mihaela Beatrice Bodea (10%). Anul trecut firma a avut o cifr\ de afaceri de 43,9 milioane lei [i un profit brut de 3,9 milioane lei, av=nd 276 de salaria]i. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …

No comments

  1. Turbinele nu se racesc. In cogenerare aburul e un produs secundar de care ai nevoie in alte procese gen termoficare, celuloza, mase plastice si altele. Daca e achizitie publica atunci platesc si cei cu centrale de apartament, indirect, prin impozite ce se duc la bugetul local sau national. Ar fi bine sa specifice proveninta imprumutului si cine il plateste, precum si tipul de societate care se infiinteaza.

  2. Domnule Orasanu, daca tot este “energie termica reziduala”, de ce sa nu o dea pe 0 (zero) RON si populatia sa plateasca doar transportul si distributia. Autorul articolului spune doar ce aude de la altii. Cica firma constructoare a centralei garanteaza un pret al gigacaloriei de 116 RON fara TVA. Constructorul poate promite multe. El face centrala si pleaca. Altii o exploateaza. Puteau la fel de bine sa promita ca o sa coste 0 RON gigacaloria. Am mai spus si ieri intr-un comentariu. Transformat gazul metan in energie termica la randament apropiat de 100 %, face pretul gigacaloriei sa fie la nivelul de 170 RON, fara taxe la stat, salarii, bani de reparatii, etc. Ca sa dea energia termica “reziduala” mai ieftin, centrala trebuie sa-si scoata inclusiv banii dati pe gazul ce a produs acea energie “reziduala” din alte activitati. Poate au schimbat astia legile fizicii si produc cu randamente de peste 100 %. Asta, din cate stiu eu, numai prin politica se poate. Urmariti cazurile centralelor din Campulung si din Vatra Dornei.

  3. Pe gaz , pretul Gcal nu poate depasi 40 E iar in sistem cogenerativ , unde energia termica este reziduala , adica o ai vrei nu vrei , pentru ca trebuie sa racesti turbinele , pretul nu trebuie sa sara de 20-22 E . Tinand seama ca vara -iarna este cam 1/2 din an , pretul corect ar fii de circa 30 E pe Gcal .

  4. Centrala veche sa n-o demolati! Cine stie, ce se va intimpla in viitor cu gazul si se va putea trece din nou fara probleme la cea veche..