Tuesday , June 18 2024

Preotii din comuna Iaslovat vor fi mutati la alte parohii

Biserica din Iaslovat
Cei doi preo]i din comuna sucevean\ Iaslov\] vor fi muta]i la alte dou\ parorhii, dup\ ce `ntre ace[tia s-a iscat un scandal. Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a cerut preotului D\nu] Andronic [i preotului paroh Costel Pascaru s\ se prezinte la Protopopiatul R\d\u]i  pentru a depune cereri de transfer `n caz contrar vor fi muta]i disciplinar. Cel mai vechi `n parorhia Iaslov\]  este preotul Costel Pascaru, care timp de mai bine de zece ani a avut o activitate ce a mul]umit enoria[ii. De –a lungul anilor, `n r=ndul credincio[ilor a fost lini[te. Fa]a bisericeasc\ a fost chiar l\udat\ de s\teni. În anii 2009-2010, cu sprijinul Primăriei Iaslov\] [i prin bun\voin]a unor oameni inimo[i, la l\ca[ul de închin\ciune a fost schimbat acoperi[ul bisericii [i clopotni]ei, a fost reabilitat\ tencuiala exterioar\ a bisericii, s-au executat lucr\ri de consolidare la funda]ia bisericii, precum [i lucr\ri de restaurare la poarta de lemn de la intrarea în curtea bisericii.
Odat\ cu venirea la biserica satului a preotului D\nu] Andronic  a `nceput z=zania care a ajuns [i la superiori. Fa]a bisericeasc\ [i-a format un grup de credincio[i iar pe adresa Arhiepiscopiei au `nceput s\ curg\ reclama]iile. Preotul Costel Pascaru a fost p=r=t la mai marii bisericii c\ [i-ar fi `nsu[it  bani [i c\  “mai trage la m\sea”. ~n vederea aplan\rii scandalului care a ajuns s\ fie cunoscut de tot satul, Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a decis ca cei doi s\ cear\ de bun\ voie transferul la alte biserici din jude]. Primarul comunei, Ioan Cotoar\ nu a vrut s\ comenteze scandalul iscat `ntre cele dou\ fe]e biserice[ti `ns\ a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ `n foarte scurt timp cei doi preo]i vor pleca de la Parorhia Iaslov\]. Edilul comunei a spus c\ este regretabil c\ s-a ajuns `ntr-o asemenea situa]ie. “~n comuna Iaslov\] mai bine de 45 la sut\ din popula]ie apar]ine altor culte or scandalul iscat `ntre fe]ele biserice[ti  nu face bine `n primul r=nd credibilit\]ii bisericii”, a spus primarul comunei. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Tupeu de hoț. A condus fără permis o mașină fără RCA de la Solca până la Arbore, unde a fost prins furând din Penny

Luni, la ora 11.58, polițiștii au fost sesizați de paznicul de la magazinul Penny din …

error: