Sunday , November 27 2022

Premii si mentiuni speciale pentru elevii suceveni la Olimpiada Nationala de Limba Romana

La Olimpiada Na]ional\ de Limb\, Comunicare [i Literatur\ rom=n\, dedicat\ elevilor claselor VII- XII ce a avut loc la Piatra Neam], `n perioada 27 mai-1 iunie, palmaresul elevilor suceveni s-a `mbog\]it cu alte premii [i men]ini speciale. Distinc]iile au fost ob]inute de elevii Marie Sabinne }\ranu (cl. a XI-a) de la Colegiul Na]ional “Petru Rare[” coordonat\ de profesorul Cristian C`rstian care a fost premiat\ cu men]ine, un premiu special [i o burs\ `n cadrul oric\rei specializ\ri a Universit\]ii ‘Apolonia’ din Ia[i, Clara Alexandra C\[uneanu (cl. a XI-a) de la Colegiul Na]ional “Petru Rare[” `ndrumat\ de acela[i profesor (men]iune) [i Mihai Vasile C`rj\ (cl. a XII-a) de la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” coordonat de prof. Domnica Oniga care a ob]inut un premiu special [i o men]iune.
 
N Trei premii I pentru elevii CN “Drago[ Vod\”
 
~n cadrul concursului Na]ional “Cultur\ [i civiliza]ie `n Rom=nia”, care a avut loc la Gala]i, `n intervalul 30 mai- 3 iunie, to]i elevii suceveni califica]i `n cadrul acestei etape au ob]inut premiul I. Este vorba de elevii Colegiului Na]ional “Drago[ Vod\” din C=mpulung Moldovenesc, Bogdan Cium\u (cl. a XII-a), Ioana T\b\caru (cl. a XII-a) [i Emaniela M`ndril\ (cl. a XII-a), coordona]i de prof. Angelica C=rloan]\ [i Dorina Ghidon. (Adelina TALPALARIU)
 
 

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …