Wednesday , February 1 2023

Pregatiri pentru aprovizionarea cu material antiderapant `n Suceava

Firma Rosal va `ncepe aprovizionarea cu material antiderapant pentru sezonul rece 2011/2012. Anun]ul a fost f\cut de viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Har[ovschi, potrivit c\ruia firma de salubrizare a comandat 500 de tone de sare. Ieri, Rosal dispunea de 60 de tone de sare [i de 100 de metri cubi de nisip, iar aceste cantit\]i sunt suficiente pentru trei zile, `n cazul `n care ar ninge abundent. Lucian Har[ovschi a ad\ugat c\, deocamdat\, nu se [tie dac\ pentru desz\pezire va fi achizi]ionat\ [i solu]ie de desz\pezire tip Safecote deoarece, `n anii preceden]i, s-a constatat c\ respectiva solu]ie a afectat arbu[tii [i florile de pe marginea str\zilor. (D.P.)

Vezi si

”Spune NU cariilor!”, campanie de igienă orală derulată în 94 unități de învățământ, la inițiativa Grădiniței ”Țăndărică” Suceava

”Scopul campaniei a fost îndeplinit cu succes prin intermediul numeroaselor activități desfășurate prin mijloace de …