Saturday , May 25 2024

Pregatire pentru Schengen: sute de masini noi si aparatura de înalt nivel pentru IJPF Suceava

N  IJPF Suceava a fost dotat anul acesta cu aproximativ o sut\ de mijloace de transport, autoturisme Audi, Volkswagen, Land Rover Defender cu termoviziune, VW Transporter, Iveco Massif [i multiple echipamente de supraveghere a frontierei pe timp de zi [i de noapte n în present, sunt în curs de finalizare lucr\rile de modernizare pentru aducerea la standardele Schengen a punctelor de mic trafic din cadrul I.J.P.F. Suceava de la Ulma, Clim\u]i [i Izvoarele Sucevei, cât [i la Sta]ia C.F.R. Vic[ani.

Securizarea frontierei de est a României, care va deveni, practic, odat\ cu aderarea la Spa]iul Schengen, frontiera r\s\ritean\ a Uniunii Europene, a presupus alocarea a zeci de milioane de euro, în special pentru aparatur\ de înalt nivel [i ma[ini noi pentru dotarea punctelor de frontier\.
Pe frontiera de est a ]\rii, atât pe frontiera cu Republica Moldova, cât [i cu Ucraina, se continu\ în prezent asigurarea dot\rilor necesare sectoarelor de Poli]ie de frontier\, în special în ceea ce prive[te mobilitatea pe frontiera verde, dar [i pentru modernizarea punctelor de trecere a frontierei.
În jude]ul Suceava, preg\tirile pentru aderarea la Spa]iul Schengen au început în 2009 [i au fost continuate în 2010, a declarat purt\torul de cuvânt al IJPF Suceava, Ilie Poroch-Seri]an.
El a spus c\, logistic, IJPF Suceava a fost dotat anul acesta cu aproximativ o sut\ de mijloace de transport, autoturisme Audi, Volkswagen, Land Rover Defender cu termoviziune, VW Transporter, Iveco Massif [i multiple echipamente de supraveghere a frontierei pe timp de zi [i noapte.
Totodat\, este pus în practic\ subsistemul de comunica]ii mobile în regim TETRA, în vederea verific\rii oportune a persoanelor [i mijloacelor de transport care tranziteaz\ sau care se afl\ pe teritoriul României. Poroch Seri]an a men]ionat c\ poli]i[tii de frontier\ din cadrul IJPF Suceava au fost instrui]i asupra modului de efectuare a misiunilor cu aceste echipamente de ultim\ genera]ie.
El a mai spus c\ angaja]ii IJPF Suceava au fost testa]i privind cunoa[terea prevederilor legisla]iei comunitare [i na]ionale referitoare la controlul [i supravegherea frontierei de stat, pe locul de serviciu s-a urm\rit modul de cunoa[tere din punct de vedere practic a procedurilor de lucru aplicabile la frontiera verde prin crearea unor situa]ii ipotetice, iar în punctele de trecere s-a urm\rit cunoa[terea de c\tre poli]i[tii de frontier\ a aplica]iilor informatice disponibile, precum [i modul de utilizare a aparaturii existente.
Potrivit sursei citate, în prezent sunt în curs de finalizare lucr\rile de modernizare pentru aducerea la standardele Schengen a punctelor de mic trafic din cadrul I.J.P.F. Suceava de la Ulma, Clim\u]i [i Izvoarele Sucevei, cât [i la Sta]ia C.F.R. Vic[ani.
Autovehiculele au caracteristici tehnice speciale cu privire la func]ionalitate, operativitate, fiabilitate [i performan]e tehnice ridicate, fiind destinate îndeplinirii misiunilor operative. De asemenea, fiecare autospecial\ este dotat\ cu dispozitive de avertizare acustice [i optice, sisteme de comunica]ii mobile, proiectoare portabile, baterie suplimentar\ . Totodat\, autovehiculele asigur\ condi]ii moderne de lucru pentru echipaj, deplasare rapid\ [i interven]ie oportun\ în cazul producerii unor evenimente de frontier\.
De asemenea, au fost achizi]ionate echipamente [i mijloace tehnico-logistice specializate pentru supravegherea eficient\ a frontierei externe, cum ar fi camere portabile cu termoviziune, ochelari de vedere pe timp de noapte, autospeciale de supraveghere cu termoviziune, dispozitive de examinare a documentelor si biodetectie, echipamente pentru controlul autovehiculelor.
România ar urma s\ adere la Spa]iul Schengen în 27 martie 2011.
Poli]ia de Frontier\ a cump\rat, în total, în 2010, peste 1.300 de autovehicule [i 29 de nave, precum [i echipamente de supraveghere specifice, în cadrul a 97 de contracte din fonduri europene nerambursabile, prin Facilitatea Schengen.
Fostul ministru al Administra]iei [i Internelor Vasile Blaga declara, în iunie, c\ în dotarea Poli]iei de Frontier\ (PFR) urma s\ intre ma[ini noi, nave [i tehnic\ de supraveghere [i control al frontierelor [i alte echipamente, în valoare total\ de 370 de milioane de euro.
Conform MEDIAFAX, peste 115 milioane de euro din Facilitatea Schengen, bani aloca]i României pentru preg\tirea ader\rii la Spa]iul Schengen, care au fost economisi]i pentru c\ unele contracte s-au încheiat la valori mai mici decât cele estimate ini]ial, au intrat, din 31 martie, la bugetul de stat.

Vezi si

Bogdan Gheorghiu: Programul de guvernare al PSD – dictatură controlată: ”Rîmbu are în sânge postura de controlor. Șoldan are o atitudine paranoică”

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, fost ministru al Culturii, a transmis, sâmbătă un mesaj …

No comments

 1. cetateanu' indignat

  “…peste 115 milioane de euro din Facilitatea Schengen, bani alocati României pentru pregatirea aderarii la Spatiul Schengen, care au fost economisiti pentru ca unele contracte s-au încheiat la valori mai mici decât cele estimate initial…”
  Da’ de ce oare s-or fi economisit? N-au putut sa-i “smenuiasca”? Au fost europenii cu ochii pe ei, nu-i asa? Au, au… ce ratare…!

 2. Mai bine ar trimite angajatii pe frontiera, decat sa consume motorina degeaba. Ei se plimba pe sosea, iar “bietii” carausi isi rup ciolanele carand baxurile cu tigari….

 3. Ceva asfalt nou cu ocazi asta? Mai putine gropi in spatiul SENGEN?!!! E de rasul lumii ce se intampla.
  Securizati frontiera?
  Cu tigareta 55 cum ramane?