Monday , December 4 2023

Porumbul si cartofii, culturile agricole cele mai calamitate anul acesta

~n urma inunda]iilor produse la sf=r[itul lunii iunie, au fost calamitate 17.571 de hectare de terenuri agricole din jude]ul Suceava, valoarea estimativ\ a pagubelor fiind de 38.825.180 de lei. Potrivit Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava, suprafe]ele cele mai afectate au fost cele cultivate cu porumb, fiind vorba despre 4.217 de hectare. Locul al doilea `n ce prive[te culturile afectate de calamit\]ile din acest an `l ocup\ terenurile pe care s-au `ns\m=n]at cartofi, suprafa]a afectat\ la nivelul jude]ului fiind de 3.163 de hectare. Locul al treilea este ocupat de culturile de gr=u, cu o suprafa]\ afectat\ de 2.635 de hectare la nivelul jude]ului. Locul al patrulea `n clasament `l de]in suprafe]ele pe care s-au cultivat plante de nutre], suprafa]a terenurilor calamitate fiind de 2.109 de hectare. (D.P.)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …