Thursday , August 11 2022

Portofolii, interviuri online, înregistrări audio-video și fișe de aptitudini, pentru admiterea la liceele vocaționale

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini și cele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 2-5 iunie, direct la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare. Desfășurarea probelor sau, unde este cazul, echivalarea acestora, sunt programate în perioada 9-12 iunie. Ministerul Educației a decis ca la profilurile artistic, sportiv și teologic aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. La profilurile pedagogic și militar aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ admis/ respins.

Ministerul Educației a făcut public în cursul zilei de ieri noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii la liceu, pentru anul școlar 2020-2021. Drept urmare, elevii care vizează un loc în liceele vocaționale au primit răspunsuri cu privire la modalitatea în care se va desfășura admiterea în acest an și, respectiv, probele de aptitudini.

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini și cele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 2-5 iunie, direct la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare. Desfășurarea probelor sau, unde este cazul, echivalarea acestora, sunt programate în perioada 9-12 iunie, rezultatele urmând a fi afișate pe 12 iunie. Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv pot fi depuse sau transmise la unitatea de învățământ până pe data de 10 iunie.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate în două moduri, în funcție de tipologia fiecărei specializări. Astfel, Ministerul Educației a decis ca la profilurile artistic, sportiv și teologic aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. La profilurile pedagogic și militar aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ admis/ respins.

Pentru profilul Artistic – arte vizuale, specializările Arte plastice, Arhitectură, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale, candidatul va prezenta un portofoliu de lucrări. Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă, evaluarea va avea la bază o înregistrare audio-video a repertoriului instrumental/ vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică-Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.

Fișă de aptitudini, în loc de probă scrisă, pentru admiterea la profilul pedagogic

Pentru profilul pedagogic evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. Fișa de aptitudini va conține tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; media generală a claselor V-VIII la purtare; calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic.

Candidatul la admiterea într-o unitate de învățământ liceal cu profil teologic va avea de susținut un interviu/ colocviu/ probă orală, ce va fi evaluat cu calificativ admis/respins, și o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația ”Apt pentru efort fizic/ Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie). Candidatul trebuie să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care susține proba de aptitudini în vederea admiterii la liceu. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/ pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

La nivelul județului Suceava, peste 200 de elevi de clasa a VIII-a și-au exprimat dorința de a susține admiterea la una din specializările Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, 169 de elevi își doresc să urmeze cursurile Liceului cu Program Sportiv Suceava, iar 14 elevi de clasa a VIII-a s-au arătat interesați să se înscrie la Seminarul Teologic Liceal ”Mitropolitul Dosoftei” Suceava, specializarea teologie ortodoxă. De asemenea, peste 130 de elevi de clasa a VIII-a și-au manifestat interesul pentru admiterea la una din specializările existente la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava cu predare bilingvă – limba engleză, franceză și germană. (Oana NUȚU)

Vezi si

VIDEO, FOTO. Mii de suceveni au admirat Parada cu făclii din prima zi a Festivalului Medieval

Mii de suceveni au participat joi seară la parada cu făclii din municipiul Suceava, care …