Sunday , December 4 2022

Portofel gasit si inmânat proprietarului de un jandarm montan, la Vatra Dornei


Sâmb\t\, 26 februarie a.c., `n jurul orei 16.00, un echipaj de jandarmerie montan\ a g\sit un portofel pe Pârtia Parc din Vatra Dornei. ~n vederea identific\rii proprietarului [i `n prezen]a administratorului pârtiei, jandarmii au  verificat  con]inutul portofelului [i au constatat c\ `n acesta se aflau suma de 150 de lei [i diferite documente personale cum ar fi permis de conducere, card bancar, carte de identitate.Pe baza fotografiei din cartea de identitate, jandarmii au `ntreprins verific\ri printre persoanele aflate pe pârtie, `n aproximativ jum\tate de or\ fiind identificat proprietarul bunurilor, un tân\r de 19 ani, domiciliat `n comuna [cheia, jud. Suceava. Acesta a fost surprins de promptitudinea dovedit\ de jandarmi, având `n vedere c\ nici nu observase pierderea portofelului `n timp ce schia. Potrivit purt\torului de cuv=nt al IJJ Suceava,c\pitanul Bogdan Cornaci, având `n vedere afluen]a crescut\ a turi[tilor `n perioada sezonului rece, posturile de jandarmerie montan\ din Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, C`rlibaba, Vatra Moldovi]ei, Bro[teni [i Gura Humorului au intensificat ac]iunile `n aceste localit\]i, pe traseele turistice, pe pârtiile de schi [i `n zonele unde este posibil s\ se produc\ evenimente, fiind preg\tite s\ intervin\ `n situa]ii de urgen]\, dar [i `n cazul constat\rii unor abateri de la normele legale. Jandarmii montani ac]ioneaz\ zilnic pentru men]inerea ordinii [i siguran]ei publice, prevenirea [i combaterea infrac]iunilor, `ndrumarea [i informarea turi[tilor afla]i pe traseele montane, precum [i pentru acordarea de sprijin, `mpreun\ cu membrii forma]iunilor Salvamont, persoanelor aflate `n dificultate. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Trei transporturi ilegale de lemn, depistate, vineri, de polițiștii suceveni

Și în cursul zilei de vineri, polițiștii au continuat controalele în trafic pentru depistarea celor …