Wednesday , February 8 2023

Portiunea decopertata din strada principala a Sucevei va fi asfaltata astazi

„Vreau ca axul principal, din centru p=n\ la Galleria Mall s\ fie asfaltat, s\ fie marcat [i s\ avem finalizat sistemul de iluminat public”, a declarat primarul Ion Lungu, preciz=nd c\ inten]ia este de a finaliza aceste lucr\ri `ntr-un interval de aproximativ o lun\ de zile
~ncep=nd de ast\zi vor demara lucr\rile de asfaltare pe por]iunea din strada principal\ a Sucevei pe care, zilele trecute, s-a intervenit cu mai multe utilaje pentru a se decoperta carosabilul. „~ncep=nd cu ziua de m=ine (miercuri– n.red.) se va turna asfalt pe bulevardul principal. Vrem s\ organiz\m traficul `n a[a fel `nc=t s\ deranj\m c=t mai pu]in. Fac un apel la cet\]eni, [tiind c\ este disconfort [i nu este pl\cut s\ stai c=te o jum\tate de or\ `n coloana de ma[ini, dar aceasta este realitatea [i nu avem o alt\ solu]ie”, a declarat, ieri, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.
De s\pt\m=na trecut\, pe bulevardele 1 Decembrie 1918 [i 1 Mai – de la sensul giratoriu de la Galleria, p=n\ la intersec]ia cu Calea Obcinilor [i de acolo, de-a lungul stadionului, p=n\ la intersec]ia semaforizat\ cu strada Universit\]ii – au demarat lucr\ri de decopertare [i de reamenajare a unor por]iuni carosabile, precum [i de scoatere a unor borduri uzate, parte din aceste lucr\ri fiind f\cute chiar [i pe timp de noapte. „Cred c\ a fost un ritm bun de lucru, `n s\pt\m=na care a trecut, pe toate proiectele cu fonduri europene, iar dac\ discut\m de ultimul proiect care a demarat, [i anume reparatul str\zilor, cred c\ s-a lucrat destul de bine mai ales `n partea a doua a s\pt\m=nii. S-a lucrat [i pe timp de noapte, iar a[a cum a]i v\zut [i dumneavoastr\, s-a ajuns cu frezatul p=n\ la stadion. Eu merg pe ideea s\ nu frez\m mai mult, ci s\ lucr\m din spate cu asfaltarea, `n a[a fel `nc=t disconfortul s\ fie c=t mai mic [i s\ ajungem cu lucr\rile `ntr-un stadiu de finalizare `n zonele unde acestea au demarat”, a declarat primarul Sucevei.
Finan]area lucr\rilor se face printr-un program european, iar scopul acestora este acela de a se moderniza 14 str\zi, inclusiv artera principal\ de circula]ie, precum [i dou\ parcuri [i s\ se efectueze unele lucr\ri la podul de la Bazar [i la pasajul peste calea ferat\ din zona Burdujeni. „Sper ca p=n\ la sf=r[itul sezonului de asfaltat s\ putem ajunge cu lucrarea p=n\ unde ne-am propus, adic\ p=n\ `n centru, la McDonald’s. Eu zic c\ este o realizare dac\ reu[im”, a mai declarat Ion Lungu.
El a precizat c\, din punctul s\u de vedere, lucr\rile care trebuie f\cute `n cadrul aceluia[i program, pe strada Mitropoliei pentru l\rgirea str\zii de la dou\ la trei benzi sunt `n graficul stabilit [i, de asemeni, se lucreaz\ destul de bine `n Burdujeni – Sat, la cele trei str\zi incluse. „Chiar azi diminea]\ (ieri – n.red.) am fost acolo [i am v\zut c\ erau muncitori deja la lucru pe strada C\pitan Grigore Andrei, pe strada Plevnei [i pe strada Victor Babe[. Tot de luni s-a `nceput [i lucrarea de la parcul din Gara I]cani, la fel ca [i la parcul de la sediul din Burdujeni al Prim\riei. Deci, dac\ discut\m de proiectul referitor la str\zi, pot s\ spun c\ sunt mul]umit [i sper s\ ne ajute vremea [i s\ recuper\m c=t mai mult din ceea ce am pierdut”, a ]inut s\ precizeze Ion Lungu.
Pe de alt\ parte, Prim\ria Suceava are `n vedere [i derularea lucr\rilor la un alt proiect cu finan]are european\, privind reabilitarea sistemului de iluminat public de pe strada principal\ a Sucevei. Acesta prive[te `nlocuirea a peste 20 de kilometri de cabluri electrice subterane, montarea a peste 170 de st=lpi noi pentru re]eaua de iluminat public [i punerea a peste 600 de corpuri de iluminat noi. Referindu-se la acest proiect, primarul Sucevei a spus c\ vrea s\ sincronizeze, pe c=t posibil cele dou\ lucr\ri `n sensul de a se da `n folosin]\ tronsoane similare de la re]eaua de iluminat public cu cea de asfaltare la strada principal\. „C=t prive[te iluminatul public, se monteaz\ `n continuare corpuri de iluminat [i ne dorimn, `n continuare, ca p=n\ la finele anului, s\ aprindem becurile de la Gallerial Mall p=n\ `n centrul Sucevei, la McDonald’s. Cu alte cuvinte, `mi doresc ca axul principal, din centru p=n\ la Galleria Mall s\ fie asfaltat, s\ fie marcat [i s\ avem finalizat sistemul de iluminat public”, a declarat Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …

No comments

  1. Nu trebuia sa puneti nici o data la articol . Asta ca sa fie valabil in orice ASTAZI .Daca incep ploile , fiti siguri ca asfaltarea se lungeste pana pe la Paste . Al crestinilor , ca poate o fi vreunul al altora mai incoace .

  2. Ma da parca lucrarea cu iluminatul era gata eu vad un stalp stramb probabil in montare si alea montate nu au corpurid e iluminat… si se puteau pune stalpi ca-n bacau ca-s mai eleganti http://www.contrasens.com/wp-content/uploads/2011/08/stalpi-3.jpg