Tuesday , April 23 2024

Ponta: USL va avea candidaturi comune pentru toate functiile în mai multe judete din tara


USL va avea, în mai multe jude]e din ]ar\, candidaturi comune pentru toate func]iile, a anun]at, duminic\, la Suceava, pre[edintele PSD, Victor Ponta, care a ar\tat c\ printre aceste jude]e sunt Suceava [i Boto[ani.
“Am decis aici s\ încerc\m s\ mergem cu adev\rat împreun\ USL. S\ avem un candidat comun la CJ, la prim\ria municipiu de jude] [i s\ încerc\m de sus pân\ jos pân\ la ultima comun\ s\ mergem împreun\”, a spus Ponta.
El a men]ionat c\ astfel de situa]ii vor fi în mai multe jude]e din ]ar\, cum este [i jude]ul Boto[ani.
Ponta a ar\tat c\, chiar dac\ sunt localit\]i unde social-democra]ii î[i doresc s\ se înfrunte în alegeri cu liberalii sau invers, consider\ c\ cel mai bine este s\ înfrunte împreun\ PDL.
“În fiecare loc unde se va bate PSD cu PNL va avea ceva de câ[tigat PDL. Trebuie s\ în]elege]i c\ cea mai rea variant\ este s\ câ[tige cineva de la PDL. Aici, la Suceava, nimic nu e mai important decât b\t\lia comun\, c\ nu ne uit\m la interese de partid ci la ceea ce avem de f\cut pentru jude]”, a spus Ponta.
Ponta a f\cut un apel membrilor PSD [i PNL s\ aib\ curaj [i s\ înfrunte PDL.
“Oamenii din jude] nu vor avea curaj s\ se ridice împotriva a ceea ce se întâmpl\ decât dac\ v\d câ]iva dintre dumneavoastr\ care au curaj [i care nu se las\ cump\ra]i sau [antaja]i”, a spus liderul PSD.

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …