Monday , December 4 2023

Ponta, acuzat de Onofrei cz revine la metehnele PSD din guvernarea 2000-2004

„C\ noi am fost acuza]i de un regim dictatorial, popula]ia se va convinge foarte repede, prin compara]ie cu USL. ~[i va readuce aminte de perioada 2000 – 2004”, a spus senatorul PDL n Orest Onofrei spune c\ Victor Ponta `ncearc\ s\ joace un rol de om poc\it ca Pavel pe drumul Damascului, dar de fapt alt\turi de Crin Antonescu joac\ rolul „mili]ianului bun [i mili]ianului r\u” n „Toat\ cruciada lui Ponta de convertire la democra]ie se va transforma `ntr-o invazie a popoarelor migratoare, care vor ar\ta cum p=rjolesc totul, p=n\ la femeia de serviciu”, a declarat Orest Onofrei n „Acum au luat `n bra]e UNPR-ul dup\ ce l-au scuipat. Noi le mul]umim c\ inclusiv cu ajutorul lor, ]ara a fost guvernat\”, a mai spus senatorul PDL

Prim-vicepre[edintele PDL Suceava, senatorul Orest Onofrei, sus]ine c\ Victor Ponta s-a convertit „la vechile metehne ale PSD” din perioada guvern\rii 2000-2004 [i c\ rom=nii vor constata aceasta c=t de cur=nd.
Orest Onofrei a afirmat, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ liderii USL Victor Ponta [i Crin Antonescu pozeaz\ `n „mili]ianul bun [i mili]ianul r\u”. ~n prima variant\ ar fi premierul desemnat care, potrivit lui Orest Onofrei, `ncearc\ s\ conving\ oamenii c\ dup\ mai mul]i ani de Opozi]ie s-a poc\it ca Pavel pe drumul Damascului [i spune c\ vor fi `nlocui]i doar secretarii de stat [i prefec]ii. ~n rolul cel\elalt ar fi Crin Antonescu care sus]ine c\ vor fi f\cute `nlocuiri p=n\ la femeia de serviciu, unde s-au f\cut numiri politice. „Este scuza ca s\ faci abuz, cu noi numiri f\cute prin concurs ca [i cum concursurile nu ar avea tent\ politic\”, a spus senatorul Orest Onofrei. El a ]inut s\ precizeze c\ [tie foarte bine ce `nseamn\ maniera `n care PSD face `nlocuiri abuzive, el fiind unul din cei care, `n 2000, a fost `nlocuit odat\ cu c=[tigarea alegerilor de c\tre PSD.
El a mai ar\tat c\ echipa de mini[tri a fost prezentat\ de parc\ ar fi „bun\ de mers la Muntele Athos”, dar c\ a fost prezentat un Guvern contestabil `nainte de a fi numit. „Toat\ cruciada lui Ponta de convertire la democra]ie se va transforma `ntr-o invazie a popoarelor migratoare, care vor ar\ta cum p=rjolesc totul, p=n\ la femeia de serviciu”, a declarat Orest Onofrei. ~n sprijinul afirma]iilor sale, el arat\ c\ nici bine nu au venit la guvernare cei de la USL [i au preluat mafiile din zona de vest [i din port, `n condi]iile `n care tot liderii USL le-au eviden]iat, `n pres\, „cu nume si prenume”.
Un alt argument cu privire la revenirea la metehnele guvern\rii 2000 – 2004 este acela legat de atitudinea duplicitar\ `n rela]ia cu UNPR. Astfel, c=nd eraau `n Opozi]ie, „liderii USL, dar `n special Victor Ponta”, refuzau s\ stea de vorb\ `n Parlament sau la Cotroceni dac\ erau prezen]i cei de la UNPR, acuz=nd c\ este un partid al trasei[tilor, c\ nu este un grup parlamentar constituit constitu]ional [amd, dar c\ acum semneaz\ protocol de sus]inere cu UNPR. „Acum au luat `n bra]e UNPR-ul dup\ ce l-au scuipat. Noi le mul]umim c\ inclusiv cu ajutorul lor, a celor de la UNPR, ]ara a fost guvernat\”, a mai spus Orest Onofrei
De altfel, senatorul PDL a insistat pe idea c\ Victor Ponta s-a convertit [i revine la vechile metehne ale PSD, spun=nd c\ multe din lucrurile pe care le prezint\ acum USL-ul sunt, de fapt, ap\ de ploaie. „C\ noi am fost acuza]i de un regim dictatorial, popula]ia se va convinge foarte repede, prin compara]ie cu USL. ~[i va readuce aminte de perioada 2000 – 2004”, a spus senatorul PDL.
El [i-a exprimat speran]a c\ pentru binele Rom=niei, Victor Ponta va guverna f\r\ s\ fie distorsionat de vechile metehne ale PSD. „Sper ca Ponta s\ fie un premier realist, `n stare s\ guverneze dup\ mintea lui [i nu distorsionat de influen]ele [i metehnele vechi din PSD”, a spus, nu f\r\ o oarecare ironie, Orest Onofrei. El a ]inut s\ men]ioneze [i faptul c\, atunci c=nd se aflau `n Opozi]ie, cei de la USL au f\cut o obi[nuin]\ din a reclama faptul c\ Guvernul era f\cut [i, respectiv, condus de la Cotroceni iar acum Victor Ponta a ajuns s\ prezinte mar]i seara lista celor propu[i s\ fac\ parte din Guvern [i abia a doua zi a fost discutat\ `n partid pentru a cere sprijin la validare. „Rom=nii vor face foarte repede diferen]a c\ `ntre ce a f\cut PDL [i ce se va `nt=mpla `n urm\toarele luni va fi negativ pentru USL”, a conchis Orest Onofrei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Despre bani în fiecare materie: 6 decembrie este ultima zi în care îți poți înscrie școala în LifeLab (P)

LifeLab by BCR ajută profesorii și elevii să înțeleagă importanța educației financiare în orice domeniu. …

No comments

  1. Poate candidati de la PRM cu ex -colegul de partid juravle.Numai de acolo nu ati candidat dom le .