Tuesday , October 4 2022

Ponta, acuzat de Onofrei cz revine la metehnele PSD din guvernarea 2000-2004

„C\ noi am fost acuza]i de un regim dictatorial, popula]ia se va convinge foarte repede, prin compara]ie cu USL. ~[i va readuce aminte de perioada 2000 – 2004”, a spus senatorul PDL n Orest Onofrei spune c\ Victor Ponta `ncearc\ s\ joace un rol de om poc\it ca Pavel pe drumul Damascului, dar de fapt alt\turi de Crin Antonescu joac\ rolul „mili]ianului bun [i mili]ianului r\u” n „Toat\ cruciada lui Ponta de convertire la democra]ie se va transforma `ntr-o invazie a popoarelor migratoare, care vor ar\ta cum p=rjolesc totul, p=n\ la femeia de serviciu”, a declarat Orest Onofrei n „Acum au luat `n bra]e UNPR-ul dup\ ce l-au scuipat. Noi le mul]umim c\ inclusiv cu ajutorul lor, ]ara a fost guvernat\”, a mai spus senatorul PDL

Prim-vicepre[edintele PDL Suceava, senatorul Orest Onofrei, sus]ine c\ Victor Ponta s-a convertit „la vechile metehne ale PSD” din perioada guvern\rii 2000-2004 [i c\ rom=nii vor constata aceasta c=t de cur=nd.
Orest Onofrei a afirmat, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ liderii USL Victor Ponta [i Crin Antonescu pozeaz\ `n „mili]ianul bun [i mili]ianul r\u”. ~n prima variant\ ar fi premierul desemnat care, potrivit lui Orest Onofrei, `ncearc\ s\ conving\ oamenii c\ dup\ mai mul]i ani de Opozi]ie s-a poc\it ca Pavel pe drumul Damascului [i spune c\ vor fi `nlocui]i doar secretarii de stat [i prefec]ii. ~n rolul cel\elalt ar fi Crin Antonescu care sus]ine c\ vor fi f\cute `nlocuiri p=n\ la femeia de serviciu, unde s-au f\cut numiri politice. „Este scuza ca s\ faci abuz, cu noi numiri f\cute prin concurs ca [i cum concursurile nu ar avea tent\ politic\”, a spus senatorul Orest Onofrei. El a ]inut s\ precizeze c\ [tie foarte bine ce `nseamn\ maniera `n care PSD face `nlocuiri abuzive, el fiind unul din cei care, `n 2000, a fost `nlocuit odat\ cu c=[tigarea alegerilor de c\tre PSD.
El a mai ar\tat c\ echipa de mini[tri a fost prezentat\ de parc\ ar fi „bun\ de mers la Muntele Athos”, dar c\ a fost prezentat un Guvern contestabil `nainte de a fi numit. „Toat\ cruciada lui Ponta de convertire la democra]ie se va transforma `ntr-o invazie a popoarelor migratoare, care vor ar\ta cum p=rjolesc totul, p=n\ la femeia de serviciu”, a declarat Orest Onofrei. ~n sprijinul afirma]iilor sale, el arat\ c\ nici bine nu au venit la guvernare cei de la USL [i au preluat mafiile din zona de vest [i din port, `n condi]iile `n care tot liderii USL le-au eviden]iat, `n pres\, „cu nume si prenume”.
Un alt argument cu privire la revenirea la metehnele guvern\rii 2000 – 2004 este acela legat de atitudinea duplicitar\ `n rela]ia cu UNPR. Astfel, c=nd eraau `n Opozi]ie, „liderii USL, dar `n special Victor Ponta”, refuzau s\ stea de vorb\ `n Parlament sau la Cotroceni dac\ erau prezen]i cei de la UNPR, acuz=nd c\ este un partid al trasei[tilor, c\ nu este un grup parlamentar constituit constitu]ional [amd, dar c\ acum semneaz\ protocol de sus]inere cu UNPR. „Acum au luat `n bra]e UNPR-ul dup\ ce l-au scuipat. Noi le mul]umim c\ inclusiv cu ajutorul lor, a celor de la UNPR, ]ara a fost guvernat\”, a mai spus Orest Onofrei
De altfel, senatorul PDL a insistat pe idea c\ Victor Ponta s-a convertit [i revine la vechile metehne ale PSD, spun=nd c\ multe din lucrurile pe care le prezint\ acum USL-ul sunt, de fapt, ap\ de ploaie. „C\ noi am fost acuza]i de un regim dictatorial, popula]ia se va convinge foarte repede, prin compara]ie cu USL. ~[i va readuce aminte de perioada 2000 – 2004”, a spus senatorul PDL.
El [i-a exprimat speran]a c\ pentru binele Rom=niei, Victor Ponta va guverna f\r\ s\ fie distorsionat de vechile metehne ale PSD. „Sper ca Ponta s\ fie un premier realist, `n stare s\ guverneze dup\ mintea lui [i nu distorsionat de influen]ele [i metehnele vechi din PSD”, a spus, nu f\r\ o oarecare ironie, Orest Onofrei. El a ]inut s\ men]ioneze [i faptul c\, atunci c=nd se aflau `n Opozi]ie, cei de la USL au f\cut o obi[nuin]\ din a reclama faptul c\ Guvernul era f\cut [i, respectiv, condus de la Cotroceni iar acum Victor Ponta a ajuns s\ prezinte mar]i seara lista celor propu[i s\ fac\ parte din Guvern [i abia a doua zi a fost discutat\ `n partid pentru a cere sprijin la validare. „Rom=nii vor face foarte repede diferen]a c\ `ntre ce a f\cut PDL [i ce se va `nt=mpla `n urm\toarele luni va fi negativ pentru USL”, a conchis Orest Onofrei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …

No comments

  1. Poate candidati de la PRM cu ex -colegul de partid juravle.Numai de acolo nu ati candidat dom le .