Saturday , November 26 2022

Politistii spagari de la Siret vor salarii mai mari

N pe rolul Cur]ii de Apel Suceava se afl\ un dosar `n care 40 din cei 55 de poli]i[ti de frontier\ aresta]i `n dosarul Siret cer drepturi salariale mai mari, fiind ap\ra]i de Corpul Na]ional al Poli]i[tilor n nemul]umi]i de solu]ia dat\ `n prima instan]\ – Tribunalul Suceava -, 40 dintre cei aresta]i `n mult mediatizatul dosar au formulat recurs la instan]a superioar\, cer=nd s\ li se pl\teasc\ salarii mai mari

Poli]i[tii de frontier\ aresta]i `n cazul “{paga de la Vama Siret” se num\r\ printre cei mai vehemen]i contestatari ai modului de salarizare din domeniu. Cel pu]in a[a reiese din dosarele pe care ace[tia le au pe rol, `n recurs, la Curtea de Apel Suceava `n care revendic\ drepturi salariale suplimentare de la bugetul de stat. Nemul]umi]i de solu]ia dat\ `n prima instant\ – Tribunalul Suceava, 40 dintre cei aresta]i `n mult mediatizatul dosar, au formulat recurs la instan]a superioar\, cer=nd s\ li se pl\teasc\ salarii mai mari.
Din cei 55 poli]i[ti de frontier\ aresta]i, 40, inclusiv [eful Punctului de trecere a frontierei Siret, Aurel Anea, au astfel de dosare pe rol. ~n demersul `ntreprins pentru a ob]ine bani suplimentari de la bugetul statului, ace[tia sunt sprijini]i de Corpul Na]ional al Poli]i[tilor iar instan]a va analiza, `n a doua parte a acestei luni dac\ solicit\rile lor sunt sau nu `ndrept\]ite.
Lista nemul]umi]ilor de lefuri din echipa poli]i[tilor de frontier\ aresta]i pentru fapte de corup]ie este deschis\ de comisarul [ef Aurel Anea, fostul [ef al PCTF Siret. Al\turi de el se afl\  Cosmei Ilie, Mandiuc Olivia Alina, Zebreniuc C\t\lin, Sticle] Florin, Holca Adrian, Andri[an C\t\lin, Grigora[ Daniel, Iulian Radu Constantin, Iuga Adrian, Barb\ Daniel, Costache Eugen Manuel, Neagu D\nu], B\lici Vasile, Grosu Adrian, C\p\]=n\ Daniela, Jacot\ George, Slevoac\ George, Lavric Gheorghe, Neam]u Gheorghe, R\d\cin\ F\nel Florin ( liderul de sindicat), Nichiforiuc Rodica, Luchean Romis, Pavlovici Gheorghe, Zahariuc Ilie, Pomohaci Silviu, Strugar Sorin, Secrier Vasile, Costiuc Ramona, Iliesi Toader , Lupu Florin, Matei Florin, Pintilii Lucian, Ciobanu Andrei, Agapi Elena, Tocil\ Mihai,  Loghin Timoci Daniel [i  Luchian Nicolovici Cristian. Cei 40 de poli]i[ti de frontier\ au dat `n judecat\ Ministerul Administra]iei [i Internelor [i Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\  solicit=nd desp\gubiri b\ne[ti suplimentare, fiind reprezentan]i `n instan]\ de Corpul Na]ional al Poli]i[tilor. ~n prezent, dosarul se afl\ pe rolul Cur]ii de Apel Suceava av=nd ca termen urm\tor data de 23 martie 2011.
Faptul c\ 15 din lotul celor aresta]i nu se reg\sesc pe lista celor care se lupt\ cu statul pentru a ob]ine salarii mai grase este explicabil prin aceea c\ ace[tia au intrat mai t=rziu `n sistem [i nu au apucat s\ fie integra]i `n ac]iunile `n justi]iei formulate de ceilal]i. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …