Saturday , June 15 2024

Politist, lovit de soferul unui camion care a fugit de controlul rutier

N [oferul era din jude]ul Bistri]a N\s\ud, conducea un autotren cu remorc\ al unei firme din jude]ul respectiv [i, `ntruc=t c\ra foarte mul]i bu[teni, poli]i[tii [i inspectorii de la Drumuri Na]ionale l-au oprit pe raza comunei Dorna Candrenilor n [oferul a `ncercat s\ `i conving\ pe oamenii legii s\ `l lase `n pace, iar c=nd au refuzat a vrut s\ intre cu autotrenul `n depozitul unde trebuia s\ duc\ bu[tenii pentru a se sustrage controlului rutier n v\z=nd c\ unul din poli]i[ti scoate pistolul, [oferul camionului a renun]at [i a mers `n locul unde era a[teptat de cei de la Drumuri Na]ionale pentru control n acolo `ns\, a rupt-o la fug\, `mbr=ncindu-l pe unul din poli]i[tii care au vrut s\ `l opreasc\ n deocamdat\, m\surile luate sunt de amendare a [oferului [i a firmei la care acesta lucra, suspendarea permisului auto pentru [ofer [i `ntocmirea unui dosar penal pe numele acestuia
Vineri, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava – Serviciul Poli]iei Rutiere, a fost planificat `n cadrul unei ac]iuni `mpreun\ cu doi lucr\tori din cadrul Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri (DRDP) Ia[i pe linia respect\rii de c\tre conduc\torii de vehicule a greut\]ii maxime admise pe drumurile publice. ~n timp ce se deplasau pe DN 17, din direc]ia Poiana Stampei spre Dorna Candrenilor, au observat un autotractor cu remorc\ `nc\rcat cu bu[teni. La solicitarea lucr\torilor DRDP Ia[i, poli]i[tii rutieri au pus `n func]iune semnalele acustice [i luminoase, oprind legal autovehiculul `n trafic, pe partea dreapta a carosabilului.
Autotractorul cu remorc\, `nmatriculat `n jude]ul Bistri]a-N\s\ud, era condus de t=n\rul Dumitru G., de 27 ani, din comuna bistri]ean\ {an]. El a prezentat avizul de `nso]ire, certificatele de `nmatriculare, o copie dup\ actul de identitate [i permisul de conducere. El le-a spus poli]i[tilor c\ documentele prezentate `n xerocopie nu le are asupra sa, iar autotractorul [i remorca apar]in unei firme din localitatea bistri]ean\ Anie[.
{oferul a fost invitat s\ se deplaseze `n zona `n care se afla c=ntarul auto, `ns\ acesta a `ncercat s\ conving\ poli]i[tii s\ `l lase s\ plece, „deoarece mai are 200 metri [i intr\ `n depozitul firmei de material lemnos unde trebuia s\ duc\ `nc\rc\tura”. „Fiind refuzat ferm, s-a pus `n mi[care [i a `nso]it cu autotrenul echipajul de poli]ie rutier\, `ns\ ace[tia au observat c\ cel `n cauz\ semnalizeaz\ dreapta, cu inten]ia de a intra `n depozit [i a se sustrage controlului rutier”, se arat\ `n comunicatul IPJ Suceava.
~n apropierea intr\rii `n depozit, echipajul rutier a oprit, iar cei doi poli]i[ti au cobor=t din ma[in\ [i „au efectuat indica]ii legale rutiere conduc\torului auto”. Aici au `nceput, conform celor de la IPJ Suceava, problemele cauzate de [oferul din Bistri]a. „Acesta a venit cu autotrenul `n for]\ [i a virat brusc dreapta, `ncerc=nd s\ `mping\ unul dintre poli]i[ti, moment `n care cel\lalt poli]ist a scos pistolul pentru a face soma]ie legal\”, se arat\ `n comunicatul IPJ Suceava. V\z=nd c\ a scos arma, [oferul s-a potolit [i a oprit autotrenul, conform=ndu-se indica]iilor poli]i[tilor, duc=nd camionul la locul unde era a[teptat de cei de la DRDP Ia[i.
Nu a fost dec=t o `ncercare a [oferului de a-i face pe poli]i[ti s\ renun]e la a mai face uz de arm\. Asta deoarece, cum a ajuns `n locul unde era a[teptat de cei de la DRDP Ia[i, [oferul a cobor=t din ma[in\, a `ncuiat-o cu cheia [i a rupt-o la fug\. Unul dintre poli]i[ti i-a t\iat calea pentru a-l opri, „moment `n care Dumitru G. l-a lovit inten]ionat cu cotul `n um\r [i piept, poli]istul c=z=nd l=ng\ carosabil, dup\ care a fugit `n zona depozitului, unde i s-a pierdut urma”.
Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, `n urma examin\rii medico-legale, s-a concluzionat c\ poli]istul necesit\ pentru vindecare 5-7 zile de `ngrijiri medicale cu pierderea consecutiv\ a capacita]ii de munc\ pe aceast\ perioad\.
„S-au dispus m\suri pentru prinderea suspectului, `n prezent disp\rut”, se arat\ `ntr-un comunicat al IPJ Suceava. ~n urma probelor administrate, Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Vatra Dornei va continua cercet\rile sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de „ultraj”. De asemenea, cei de la DRDP Ia[i au emis o amend\ pe numele lui Dumitru G., `n valoare de 15.000 de lei, pentru refuzul de a supune vehiculul verific\rii prin c=nt\rire. Totodat\, firma bistri]ean\ a fost sanc]ionat\ cu amend\ `n valoare de 30.000 lei pentru efectuarea transportului de m\rfuri care nu sunt indivizibile, cu dep\[irea maselor maxim admise. „Pe linie rutier\, Dumitru G. a fost sanc]ionat `n lips\ cu amend\ `n valoare de 600 lei [i i s-a suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 30 zile”, se mai arat\ `ntr-un comunicat al IPJ Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Își pregătește Flutur un înlocuitor?

Au rămas mai bine de trei luni până la preluarea de către Gheorghe Șoldan a …

error: