Tuesday , October 4 2022

Politist acuzat ca incearca sa-l scoata basma curata pe autorul unui accident

Fotografie realizata imediat dupa accidentul de pe 15 decembrie 2011
Pavel Marcel Buliga, un t=n\r de 22 de ani din municipiul R\d\u]i, reclam\ faptul c\ un poli]ist din R\d\u]i, pe nume Dumitru Jitaru, [i-a `nc\lcat atribu]iile de serviciu [i trebuie s\ fie cercetat [i eventual condamnat pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de abuz `n serviciu contra intereselor persoanei [i purtare abuziv\.
~n data de 15 decembrie 2011, Marcel Buliga dorea s\ intre cu ma[ina pe care o conducea `n incinta {colii Speciale din R\d\u]i, la ie[irea din municipiu c\tre G\l\ne[ti – Vicov. T\n\rul sus]ine c\ a semnalizat regulamentar inten]ia de de a vira spre st=nga, asigur=ndu-se prin oglinda retrovizoare. A v\zut la o distan]\ mare o ma[in\ care se apropia [i a estimat c\ se va putea `ncadra `n viraj. Imediat `ns\ a fost acro[at de un BMW proprietatea lui Cristian Dumitru. Ma[ina condus\ de Dumitru Jitaru a intrat `ntr-un copac pe care l-a scos din r\d\cini. T=n\rul a r\mas `ncarcerat, a fost scos din ma[in\ de un prieten al lui [i imediat a fost preluat `n pumni de un anume Dan Dumitru Mironescu, care era `n ma[ina lui Cristian Dumitru. “M-a lovit cu pumnul `n fa]\, am c\zut pe spate, pierz=ndu-mi cuno[tin]a dup\ care a venit ambulan]a [i m-a transportat la spital” a explicat Marcel Buliga. ~n pl=ngerea adresat\ Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava se mai arat\ c\ [oferul automobilului BMV conducea cu o vitez\ extrem de mare `ntr-un loc unde limita de vitez\ era de 30 de kilometri pe or\, aspect de altfel reliefat de `nregistr\rile video [i fotografiile f\cute la locul evenimentului rutier. Chiar poli]i[tii veni]i la fa]a locului au constatat c\ viteza ma[inii condus\ de Cristian Dumitru era de peste 100 de kilometri pe or\. ~ntr-un fel sau altul, nu acesta din urm\ a fost g\sit vinovat de producerea accidentului ci Marcel Buliga. “Din `nregistrarea video, pe care domnii de la poli]ie nu au luat-o `n considerare, reiese clar c\ nu am nicio vin\. Domnul Dumitru Jitaru de la Poli]ia R\d\u]i mi-a suspendat dreptul de a conduce pe o perioad\ nelimitat\ [i m-a obligat s\ `i pl\tesc daune [oferului de pe BMW, care, de[i vinovat de producerea accidentului nu a primit nicio sanc]iune. De[i `n prim\ faz\, poli]i[tii veni]i la locul accidentului au constatat clar c\ vinovat de producerea accidentului este [oferul de pe BMV”, explic\ Marcel Buliga.
In zona unde s-a produs accidentul viteza este limitata la maximum 30km/h
Ridicat de pe patul de spital [i dus la Poli]ie s\ dea declara]ii
Pavel Marcel Buliga, pe patul de spital, dupa producerea accidentului de acum aproape un an
A doua parte a calvarului t=n\rului r\d\u]ean a urmat la spitalul din municipiu. El sus]ine c\ la dou\ ore dup\ ce a ajuns `n spital, poli]istul Dumitru Jitaru i-ar fi spus medicilor s\ fie l\sat s\ mearg\ la Poli]ie, pentru declara]ii. O asistent\ i-ar fi spus poli]istului c\ Marcel Buliga nu poate merge nic\ieri, trebuie l\sat `n spital cel pu]in o s\pt\m=n\ iar dac\ cineva dore[te s\ `i ia declara]ie `n spital, trebuie s\ dea la r=ndul s\u o declara]ie pe propria r\spundere. A fost sunat [i doctorul responsabil de caz, care a confirmat c\ fiind internat, r\nitul nu poate s\ p\r\seasc\ spitalul. Ulterior, atitudinea acestuia s-a schimbat, dup\ ce poli]istul Jitaru [i autorul accidentului au venit pe capul s\u [i l-au convins c\ Buliga poate s\ mearg\ la Poli]ie, s\ dea o declara]ie, dup\ care s\ se `ntoarc\ `napoi. “La Poli]ie, mi-am dat seama c\ vor s\ m\ fac\ vinovat. Mi s-a f\cut r\u, am cerut o ambulan]\ care a venit la Poli]ie, m-au dus din nou la spital unde am fost pus `n perfuzii”, a mai spus Marcel Buliga, care s-a declarat consternat de modul `n care a ac]ionat poli]istul r\d\u]ean Dumitru Jitaru.
Lucurile nu s-au clarificat nici p=n\ ast\zi. Marcel Buliga a depus la Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Suceava o pl=ngere `mpotriva poli]istului, ar\t=nd c\ Dumitru Jitaru continu\ s\ `l amenin]e c\ o s\-i ia permisul cu totul [i nu o s\-l mai vad\ toat\ via]a. “Chiar luna trecut\ m-a urm\rit [i mi-a dat o amend\ ilegal\ `n parcarea din fa]a [colii, c=nd eu nici nu eram `n ma[in\. Am contestat amenda [i Justi]ia mi-a dat dreptate. (…) V\ rog s\ `ntreprinde]i cele necesare pentru sanc]ionarea agentului de poli]ie Dumitru Jitaru [i a [oferului implicat `n accidentul de pe data de 15 decembrie 2011”. Parchetul a preluat pl=ngerea lui Marcel Buliga, care va fi solu]ionat\ procedural. (N.R.)

Vezi si

4 șoferi reținuți de polițiștii suceveni într-o singură zi

 Duminică în jurul orei 03:20, un bărbat  în vârstă de 28 de ani, din localitatea …

No comments

  1. AI MARE DREPTATE…DOSARELE AICI IN ZONA NOASTRA NU MAI SUNT INSTRUMENTATE, CI FABRICATE…AM SI EU DE A FACE CU EI FARA NICI O TREABA,,, INCEARCA SA O REZOLVI LEGAL SI VEZI CUM INTRI INTR UN CARUSEL DE NU MAI STII CUM TE CHEAMA….INCEARCA LA D L COLMAN- SUCEAVA….NU STIU CAT POATE…DAR MACAR EL INCEARCA SA FIE CORECT…DE CE NAIBA NU I MUTA PE POLITISTII ASTIA DIN CAND IN CAND SA NU TOT PRINDA RADACINI?

  2. DGA-ul ar trebui sa vina si pe aici pe la Suceava sa vada cum domnii politisti sunt atat de cinstiti….astia lucreaza in haita impreuna cu primarii,lucreaza “direct” cu procurorii asa ca daca nu le dai si lor macar d-o caramida la vila pe care o au in constructie nici draq nu te mai scapa de ei!!!!!!!