Wednesday , April 7 2021

Politicieni suceveni in slujba Securitatii

fostul primar de la Moara,  actual consilier local PNL David Lauren]ie, consilierul jude]ean PSD Petre Simeria, Ilie Bilinschi, consilier local PNL în C=mpulung Moldovenesc sunt  sucevenii care au dosare la Curtea de Apel Bucure[ti pentru colaborare cu securitatea n  al\turi de ace[tia, fo[ti lucr\tori ai securit\]ii precum Paraschiv Hotnog, fostul [ef al Securit\]ii înainte de 1990 dar [i Gheorghe Antonovici – succesorul s\u p=na în 2000 se afla pe lista dosarelor de colaboratori [i lucr\tori ai Securit\]i, în bilan]ul CNSAS
Lista colaboratorilor Securit\]ii se completeaza la Suceava, dupa publicarea Raportului anual al Consiliului Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii (CNSAS) cu nume noi.
Conform raportului, pe rolul Cur]ii de Apel Bucure[ti se afla David Lauren]ie, fost primar PNL  al comunei Moara, actualmente consilier local al aceluia[i partid dar [i consilierul jude]ean Petre Simeria, de la PSD.
În statistica CNSAS se reg\se[te [i colonelul Paraschiv Hotnog, [eful securit\]ii sucevene p=na în anul 1990  dar [i persoane cunoscute deja – David  Lauren]ie-  – fostul primar PNL al comunei Moara, actualul consilier local, Ilie Bilinschi, consilier local PNL la C=mpulung Moldovenesc, Marius Ioan Ursaciuc, primarul PNL al ora[ului Gura Humorului. La ace[tia se adauga al]ii suceveni pentru care Curtea de Apel Bucure[ti trebuie sa stabileasca daca cei incrimina]i în dosarele CNSAS au avut, în timpul în care erau angaja]i, erau studen]i sau î[i desf\[urau activitatea în alte structuri, o rela]ie cu  Securitatea.
Dosarul de colaborare cu securitatea a lui lui Petre Simeria, consilier jude]ean al Partidului Social Democrat este în curs de judecare la  Curtea de Apel Bucure[ti  în dosarul 10441/2/2009.
Petre Simeria a explicat de ce a decis sa colaboreze cu securitatea: “Lucram la Centrul de Calcul, în anii ‘80. Ascultam Europa Libera [i comentam ce auzeam acolo cu colegii. Spuneam bancuri, glume. Cineva, dintre colegii no[tri, ne-a turnat la Securitate. Dupa o vreme s-a înscenat un furt din vestiarele salaria]ilor  [i eu, av=nd vestiarul l=nga cel unde s-ar fi produs furtul, am fost chemat la Mili]ie. C=nd am ajuns la r=nd sa dau declara]ii, am fost amprentat [i mi s-a atras aten]ia ca ascult Europa Liber\  [i comentez  cele aflate de acolo. Pentru ca altcumva a[ fi r\mas f\ra locul de munc\, am semnat un angajament de colaborarea cu Securitatea întruc=t la locul meu de munca erau multe secrete de serviciu. Am dart utlerior mai multe declara]ii legate de activitatea colegilor mei de servici, pe care le consider f\ra nicio valoare, pentru ca nu s-a înt=mplat niciodata ca cineva sa aiba se suferit în urma declara]iilor mele”.
consilierul local din Moara David Lauren]ie, fostul primar al localita]ii, colaborator al Securit\]ii
Davida Lauren]ie, fostul primar PNL al comunei Moara,  a fost dat pe m=na CNSAS de  fostul s\u coleg de servici, Viorel Dr\goi de la Autobaza Suceava care a aflat ca David Lauren]ie, pe vreme c=nd lucra împreuna cu el, a întocmit [i transmis declara]ii la Securitate în leg\tura cu acesta. Dr\goi a vrut sa demonstreze prin instan]a ca David Lauren]ie a fost informator al Securit\]ii [i în aceasta calitate i-a f\cut mult r\ul lui [i familiei sale. Mai mult, el apreciaza ca statutul de colaborator al Securit\]ii este incvompatibil cu cel de primar al unei localit\]i.
Fo[tii  colegi de serviciu, [oferi la Autobaza 2 Suceava, au relevat faptul c\  prin intermediari, un anume “Sp=nu Viorel”, identificat de colegi ca fiind Lauren]ie David, explica organelor de securitate cu ce se ocupau colegii în timpul deplas\rilor în str\in\tate în interes de serviciu precum [i ce fac familiile acestora. Pe vremea lui Ceau[escu, Autobaza 2 Suceava, redenumita apoi Intercom, organiza trasporturi interna]ionale înspre Europa occidentala [i Asia. David Lauren]ie scria note informative despre colegii s\i spun=nd celor de la Securitate cum ace[tia ascultau postul de radio “Europa Liber\” [i cum se descurcau în via]a personal\. El semna cu numele de “Sp=nu Viorel” dar exista o dovada într-unul dintre dosarele solicitate la CNSAS – 87563/108209 din care rezulta ca “sursa Sp=nu Viorel este una [i aceea[i persoana cu David Lauren]ie.
Despre Ilie Bacinschi, consilier local PNL de la C=mpulung Moldovensc, se [tie deja ca are pe rol un dosar la Curtea de Apel Bucure[ti, el fiind acuzat de colaborare cu securitatea.
N  Nicolae Dorneanu, Gheorghe Antonovici [i Paraschiv Hotnog, securi[ti cu state vechi pentru care CNSAS cere instan]ei sa se constate calitatea de lucr\tor al Securit\]ii
Al\turi de colaboratori,  în raportul anual al  CNSAS, sunt trecu]i [i fo[ti ofi]eri ai fostei securit\]i a c\ror dosare sunt înregistrate la Curtea de Apel Bucure[ti. Pe l=nga Nicolae Dorneanu, ofi]er de securitate care [i-a desf\[urat activitatea la începutul anilor ’60, este men]ionat [i numele lui Paraschiv Hotnog, fostul [ef al Securit\]ii sucevene p=na în 1990, dosarul s\u fiind în lucru înca din anul 2008. În acest an, lista a fost completata de Gheorghe Antonovici, succesorul lui Paraschiv Hotnog la conducerea comunit\]ii de informa]ii sucevene, redenumit\, dupa 1990  – SRI.
N  raportul CNSAS se refera doar la anii 2008 [i 2009
Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii  (CNSAS)  a  ini]iat  în anul 2009 peste 560 de noi ac]iuni în instan]a privind fo[ti ofi]eri [i colaboratori ai Securit\]ii, un num\r dublu fa]a de anul precedent, se arata în raportul de activitate pe anul  2009 al CNSAS. Printre persoanele trimise în instan]a se reg\sesc ambasadorul rom=n în Tunisia, doi parlamentari PSD (am=ndoi au pierdut procesul cu CNSAS), numero[i magistra]i, procurori, judec\tori, precum [i peste 70 de ale[i locali. P=na în prezent, din cele 563 de litigii ini]iate de c\tre CNSAS,, 311 au primit o sentin]a judec\toreasc\, 16 fiind irevocabile.
Potrivit biroului de presa al CNSAS, informa]ie preluata de Hot News,p=na în prezent au fost solu]ionate prin sentin]a judec\toreasca 311 litigii, 16 prin decizii irevocabile. CNSAS a avut c=stig de cauza în 263 de procese. (Neculai RO{CA)

Vezi si

taxe, impozite, Suceava, Obiectiv

Veste bună la Primăria Suceava de 1 Aprilie. „Nu este păcăleală”, susține Ion Lungu 

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că încasările din taxe și impozite la data …

No comments

  1. Da de ce ii uti pe cei de la PDL? Tu, ziaristul lui peste, esti acum mai securist decat toti cei pomeniti de tine in articol, ca te-ai facut pres de sters picioarele pentru pedelei. De ce nu te gandesti ca si PEDELISMUL va fi condamnat mai ceva decat COMUNISMUL??? Si ce o sa faci atunci??? De ce nu gandesti cu capul??? Sa te vad daca ai curajul sa postezi acest comentariu!

  2. atentie la teparii din Targu Neamt, vicele Pietrariu si Lazar din Vanatori, feriti-va!!!!!