Monday , January 30 2023

Politia londoneza a restrans cercul celor suspectati ca l-ar fi impuscat mortal pe Bogdan Gabriel Paduret

N toate casetele video `nregistrate de camerele de supraveghere din clubul The Mayfair Club, unde suceveanul era angajat, au fost ridicate de investigatori n mai multor rom=ni din comunitatea londonez\ le-au fost re]inute telefoanele pentru verific\ri

Poli]ia londonez\ continu\ investiga]iile `n ce prive[te `mpu[carea `n fa]a casei unde locuia a  lui  Bodan Gabriel P\dure], t=n\rul de 29 de ani, din Suceava. Toate casetele video `nregistrate de camerele de supraveghere din precedentele dou\ s\pt\m=ni de la data comiterii crimei, aflate `n clubul The Mayfair Club, de pe strada Dover din Londra unde suceveanul era angajat  au fost ridicate de investigatori. ~ntreg personalul clubului unde suceveanul era manager security [i  rom=nii care locuiau `n acela[i imobil cu acesta au fost audia]i. La Poli]ie a fost chemat\ pentru declara]ii inclusiv prietena lui Bogdan, Genoveva Nedelcu. Declara]ii au dat [i bodyguarzii care se aflau `n subordinea suceveanului.  Apropia]ii rom=nului ucis `n stil mafiot la Londra spun c\, din informa]iile pe care le au, cercul suspec]ilor a fost restr=ns iar poli]ia londonez\ adun\ dovezi pentru re]inerea [i arestarea celor vinova]i.  Ministerul Afacerilor Externe [i Ambasada Rom=niei la Londra se afl\ `n continut\ leg\tura cu autorit\]ile pentru a afla `mprejur\rile `n care a fost rom=nul ucis. Bogdan P\dure] era în Anglia de aproximativ opt ani iar `n  ultima vreme lucra în clubul “The Mayfair Club”, fiind apreciat de c\tre patronii [i administratorii clubului ca un membru al familiei [i nu ca un angajat. Poli]ia londonez\ desf\[oar\ o anchet\ foarte ampl\ în acest caz. La mai mul]i rom=ni din comunitatea londoneze le-au fost re]inute telefoanele pentru verific\ri. Bogdan P\dure] – Chompy  a fost executat c=nd se întorcea acas\ dupa o noapte de munc\.  În momentul în care a fost ucis, în ma[ina se mai afla înc\ un sucevean, Cristian C=mpan, care a declarat ulterior c\ toate gloan]ele trase din pistolul asasinului au fost ]intite c\tre Bogdan. Tragedia a avut loc s=mb\t\ diminea]\, c=nd autoturismul în care  se aflau cei doi a  ajuns în fa]a casei unde locuia Bogdan în zona Finchley, o zona londonez\ supravegheat\ cu camere video. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Un tânăr din Câmpulung și unul din Rădăuți, prinși în toiul nopții drogați la volan

În ultimele zile polițiștii au acționat pe drumurile publice, pentru prevenirea monitorizarea și fluidizarea traficului …