Monday , May 20 2024

Politia londoneza a restrans cercul celor suspectati ca l-ar fi impuscat mortal pe Bogdan Gabriel Paduret

N toate casetele video `nregistrate de camerele de supraveghere din clubul The Mayfair Club, unde suceveanul era angajat, au fost ridicate de investigatori n mai multor rom=ni din comunitatea londonez\ le-au fost re]inute telefoanele pentru verific\ri

Poli]ia londonez\ continu\ investiga]iile `n ce prive[te `mpu[carea `n fa]a casei unde locuia a  lui  Bodan Gabriel P\dure], t=n\rul de 29 de ani, din Suceava. Toate casetele video `nregistrate de camerele de supraveghere din precedentele dou\ s\pt\m=ni de la data comiterii crimei, aflate `n clubul The Mayfair Club, de pe strada Dover din Londra unde suceveanul era angajat  au fost ridicate de investigatori. ~ntreg personalul clubului unde suceveanul era manager security [i  rom=nii care locuiau `n acela[i imobil cu acesta au fost audia]i. La Poli]ie a fost chemat\ pentru declara]ii inclusiv prietena lui Bogdan, Genoveva Nedelcu. Declara]ii au dat [i bodyguarzii care se aflau `n subordinea suceveanului.  Apropia]ii rom=nului ucis `n stil mafiot la Londra spun c\, din informa]iile pe care le au, cercul suspec]ilor a fost restr=ns iar poli]ia londonez\ adun\ dovezi pentru re]inerea [i arestarea celor vinova]i.  Ministerul Afacerilor Externe [i Ambasada Rom=niei la Londra se afl\ `n continut\ leg\tura cu autorit\]ile pentru a afla `mprejur\rile `n care a fost rom=nul ucis. Bogdan P\dure] era în Anglia de aproximativ opt ani iar `n  ultima vreme lucra în clubul “The Mayfair Club”, fiind apreciat de c\tre patronii [i administratorii clubului ca un membru al familiei [i nu ca un angajat. Poli]ia londonez\ desf\[oar\ o anchet\ foarte ampl\ în acest caz. La mai mul]i rom=ni din comunitatea londoneze le-au fost re]inute telefoanele pentru verific\ri. Bogdan P\dure] – Chompy  a fost executat c=nd se întorcea acas\ dupa o noapte de munc\.  În momentul în care a fost ucis, în ma[ina se mai afla înc\ un sucevean, Cristian C=mpan, care a declarat ulterior c\ toate gloan]ele trase din pistolul asasinului au fost ]intite c\tre Bogdan. Tragedia a avut loc s=mb\t\ diminea]\, c=nd autoturismul în care  se aflau cei doi a  ajuns în fa]a casei unde locuia Bogdan în zona Finchley, o zona londonez\ supravegheat\ cu camere video. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

60.000 lei amendă de la Garda de Mediu, în urma unei sesizări privind zgomotul creat de o instalație de uscare a lemnului

Urmare a unei sesizări referitoare la disconfortul creat prin zgomot de o instalație de uscare …