Poliția Județeană vrea să reabiliteze termic sediul, așa cum a procedat Primăria

reportersite
13 iulie 2020, 8:00

Un proiect a fost deja depus în vederea aprobării în cadrul unui apel de proiecte prin Programul Operațional Regional, iar după ce au depus respectivul proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, au fost făcute demersurile pentru un certificat de urbanism 

Ministerul Afacerilor Interne – în calitate de proprietar, precum și Serviciul Român de Informații și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava – în calitate de administratori ai clădirii situate pe bulevardul 1 Mai, nr. 9 – au depus la Primăria Suceava o documentație în urma căreia li s-a eliberat un certificat de urbanism pentru obținerea unei autorizații de construire pentru lucrările care vor fi făcute în vederea reabilitării termice a clădirii. Este vorba de un proiect cu finanțare europeană – de altfel și Primăria Suceava are în derulare un proiect cu fonduri nerambursabile pentru reabilitarea sediului din Areni. De asemenea, prima parte din titulatura proiectului este similară cu cea a Primăriei „Creșterea eficienței energetice”, doar că se specifică apoi că lucrările de reabilitare termică și modernizare se vor face la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și sediul secundar din U.M. 0807 Iași”.

Deși potrivit extrasului de carte funciară pe terenul în suprafață de 16.645 mp (în acte, fiindcă suprafața măsurată este cu circa 400 mp mai mică) sunt în jur de 20 de construcții, doar pentru construcția C1au fost solicitate fonduri prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/ NE, SE, SM. Specificațiile de la urmă arată că apelul de pe Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 Operațiunea B Clădiri publice este ­va­labil doar pe regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia.

Apelul respectiv de proiecte a fost lansat pe data de 9 aprilie și ultima zi de depunere a proiectelor este data de 9 august. Suma alocată pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est la acest apel de proiecte este de 10.356.187 Euro iar suma minimă a unui proiect trebuie să fie de 100 de mii de euro.

Printre beneficiarii eligibili sunt și ministerele, alte organe de specialitate care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome (înființate prin legi organice), precum și parteneriatele intre acestea. Prin urmare, Mi­nisterul Afacerilor Interne și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, precum și Serviciul Român de Informații s-au asociat în cadrul acestui proiect, documentația fiind depusă deja și vor continua demersurile birocratice până la închiderea apelului de proiecte, ­eva­luarea proiectelor și încheierea de contracte de finanțare.

În ceea ce privește construcția C1 pentru care s-a depus proiectul în vederea finanțării, aceasta are șase niveluri (D+P+4E), este vorba de clădirea care deservește ca sediu pentru IPJ Suceava și care are o suprafață la sol de 1310 mp din care puțin peste o treime este în administrarea SRI iar diferența este la Ministerul Afacerilor Interne.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă autorizația de construire va fi emisă tot de Primărie sau de Ministerul Afacerilor Interne. Cert este că pentru acest gen de clădire nu este necesar avizul pentru securitate la incendiu întrucât nu se încadrează în cele prevăzute de HG 571/2016.

De asemenea, având în vedere că apelul de proiecte se încheie în august, se poate presupune că mai devreme de anul viitor nu vor fi demarate lucrările deoarece sunt încă anumiți pași procedurali de parcurs, ca de exemplu obținerea finanțării.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, res­pectiv: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei cladirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior).

De asemenea, pot fi avute în vedere și: înlocuire corpuri de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiența energetică ridicata și durată mare de viața, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice; orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/moder­nizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.); realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. (D.P.)