Tuesday , June 18 2024

Politia de Frontiera Suceava s-a confruntat in trimestrul al II-lea cu lipsa de combustibil si intarzieri la plata utilitatilor

Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava a `nt=mpinat mai multe greut\]i din cauza aloc\rii insuficiente a necesarului de combustibil. Anun]ul a fost f\cut de prefectul Sorin Popescu, el preciz=nd c\ aceste lipsuri au avut la r=ndul lor repercursiuni `n ce prive[te realizarea unor activit\]i de cooperare `n care era angrenat\ [i Poli]ia de Frontier\. „Totodat\, s-au `nregistrat `nt=rzieri la plata utilit\]ilor, cu penalit\]ile aferente. Activit\]ile de cur\]are [i `ntre]inere a f=[iei de frontier\ au fost `ngreunate de timpul nefavorabil, iar unele lucr\ri efectuate au fost deteriorate de inunda]iile care au avut loc la sf=r[itul lunii iunie 2010”, a precizat prefectul Sorin Popescu `ntr-un raport `n care se referea la situa]ia din trimestrul al II-lea al anului curent.
Pentru depistarea [i combaterea infrac]ionalit\]ii transfrontaliere s-au desf\[urat 853 ac]iuni specifice pe linia trecerii ilegale a frontierei, a contrabandei, traficului de autoturisme furate, armament [i muni]ie, faptelor ilegale [i braconaj.
Pe de alt\ parte, `n vederea preg\tirii [i evalu\rii personalului pe domeniul Schengen, conform calendarului de aderare, au fost desf\[urate 53 activit\]i, la care au participat 1.167 poli]i[ti suceveni din cadrul structurilor operative ordine public\, poli]ie rutier\, investiga]ii criminale, investigarea fraudelor, arme, explozivi [i substan]e periculoase. (D.P.)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

error: